Gemeente Tytsjerksteradiel, Bestemmingsplan Buitengebied 2013

NL.IMRO.0737.00BPVI-vg01, d.d 27-06-2013

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1          Begrippen

Artikel 2          Wijze van meten

 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3          Agrarisch – Aanverwant bedrijf

Artikel 4          Agrarisch – Bedrijf grondgebonden

Artikel 5          Agrarisch – Bedrijf intensieve veehouderij

Artikel 6          Agrarisch – Cultuurgrond

Artikel 7          Agrarisch – Dienstverlenend bedrijf

Artikel 8          Agrarisch met waarden – Beheersgebied

Artikel 9          Bedrijf – 2

Artikel 10        Bedrijf – 3

Artikel 11        Bedrijf – Delfstofwinning (zand)

Artikel 12        Bedrijf – Drinkwaterproductie c.a.

Artikel 13        Bedrijf – Elektriciteitsopwekking en verdeelstations

Artikel 14        Bedrijf – Gaswinning en gasbehandeling

Artikel 15        Bedrijf – Nutsbedrijf, nutsvoorziening

Artikel 16        Bedrijf – Verkooppunt van motorbrandstoffen

Artikel 17        Bos

Artikel 18        Detailhandel – 2

Artikel 19        Detailhandel – Tuincentrum

Artikel 20        Groen – Groenvoorzieningen

Artikel 21        Horeca – 2

Artikel 22        Maatschappelijk – sociaal-/cultureel

Artikel 23        Maatschappelijk – Zorginstelling

Artikel 24        Natuur            

Artikel 25        Recreatie - 1A

Artikel 26        Recreatie - 1C

Artikel 27        Recreatie - 3BC

Artikel 28        Tuin

Artikel 29        Verkeer – 1

Artikel 30        Verkeer – 2

Artikel 31        Verkeer – Verblijf

Artikel 32        Water

Artikel 33        Wonen – A1 (vrijstaande woningen)

Artikel 34        Wonen – A2 (vrijstaande woningen)

Artikel 35        Wonen - A3 (vrijstaande woningen)

Artikel 36        Wonen – A4 (vrijstaande woningen)

Artikel 37        Wonen - A5 (vrijstaande woningen)

Artikel 38        Wonen – A7 (vrijstaande woningen boerderijtypen)

Artikel 39        Wonen – B1 (twee onder één kap)

Artikel 40        Wonen – B2 (twee onder één kap)

Artikel 41        Wonen – B3 (twee onder één kap)

Artikel 42        Wonen - B7 (halfvrijstaande woningen boerderijtypen)

Artikel 43        Wonen – C1 (rijenbouw, meer dan twee aaneen)

Artikel 44        Leiding – Gas

Artikel 45        Leiding – Hoogspanningsverbinding

Artikel 46        Leiding – Riool

Artikel 47        Leiding – Water

Artikel 48        Waarde – Archeologie

Artikel 49        Waarde – Landschap (Open landschap)

Artikel 50        Waarde – Landschap (Woudenlandschap)

Artikel 51        Waterstaat – Waterstaatkundige functie

 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 52        Anti-dubbeltelregel

Artikel 53        Algemene bouwregels

Artikel 54        Algemene gebruiksregels

Artikel 55        Algemene aanduidingregels

Artikel 56        Algemene afwijkingsregels

Artikel 57        Algemene wijzigingsregels

Artikel 58        Overige regels

 

HOOFDSTUK 4        OVERGANGS- SLOTREGELS

Artikel 59        Overgangsrecht

Artikel 60        Slotregel