Gemeente Tytsjerksteradiel, Bestemmingsplan Buitengebied 2013

NL.IMRO.0737.00BPVI-vg01, d.d 27-06-2013

 

Bijlagen bij de regels:

 

BIJLAGE 1 ††††† Bedrijvenlijst†††

 

BIJLAGE 2†††††† Lijst met beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis††††

 

BIJLAGE 3 ††††† Productenassortiment tuincentra, kwekerijen, c.a.†††††

 

BIJLAGE 4†††††† Kaart ontwikkelingsruimte gebruiksgerichte paardenhouderijen††††††††

 

BIJLAGE 5 ††††† Landschappelijke waarden Open landschap

         legenda open landschap kaarten

         kaart 1*

         kaart 2*

         kaart 3*

         kaart 4*

         kaart 5*

         kaart 6*

         kaart 7*

         kaart 8*

         kaart 9*

         kaart 10*

         kaart 11*

* zie legenda voor ligging diverse kaartnummers

††††††

BIJLAGE 6†††††† Landschappelijke waarden Woudenlandschap

 

BIJLAGE 7 ††††† Houtsingelkaart

         legenda houtsingelkaart

         kaart 1*

         kaart 2*

         kaart 3*

         kaart 4*

         kaart 5*

         kaart 6*

         kaart 7*

         kaart 8*

         kaart 9*

* zie legenda voor ligging diverse kaartnummers

†††††††††††††††††††††††

BIJLAGE 8 ††††† Richtlijnen met betrekking tot houtsingels en dyksw‚len†††††

 

BIJLAGE 9 †††† Toe te passen regels bij toepassing wijzigingsbevoegdheden