direct naar inhoud van Regels
Plan: Kom Cadzand Badhuisweg-Koolsweg
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1714.wpbadhuiskoolsweg-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Voorschriften behorende bij het wijzigingsplan Kom Cadzand Badhuisweg-Koolsweg

Artikel I. Woondoeleinden (W)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 geldt het volgende.

Bouwvoorschriften

A. op de gronden met de nadere aanwijzing (a) worden hoofdgebouwen aaneen gebouwd;

B. op de gronden met de nadere aanwijzing (ng) 'niet gesloten' gelden de volgende bepalingen:

hoofdgebouwen worden vrijstaand dan wel met ten hoogste twee aaneen worden gebouwd;

per bouwperceel is ten hoogste 1 bijgebouw toegestaan;

van een bouwperceel mag ten hoogste 20% aan gebouwen worden gebouwd met een maximum van 250 m², waarvan ten hoogste 50 m² voor een bijgebouw;

indien hoofdgebouwen vrijstaand worden gebouwd dan dient de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m te bedragen;

ten aanzien van hoofdgebouwen:

van hoofdgebouwen wordt de voorgevel georiënteerd op de naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak;

hoofdgebouwen worden met de voorgevel gebouwd in de naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak of op een afstand van:

  • 1. maximaal 3 meter indien de diepte van het bouwvlak maximaal 15 meter bedraagt;
  • 2. maximaal 10 meter indien de diepte van het bouwvlak minimaal 15 meter bedraagt;

bijgebouwen worden op ten minste 3 m achter de achtergevel van het hoofdgebouw gebouwd.

Artikel II. Groenvoorzieningen (GR)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 geldt het volgende.

Doeleindenomschrijving

A. ter plaatse van de subbestemming 'water' (GRwa): tevens wateraanvoer en -afvoer.

Bouwvoorschriften

B. ter plaatse van de subbestemming 'water' (GRwa) mag worden gebouwd: tevens keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en aanlegsteigers.

Artikel III. Tuinen (T)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 geldt het volgende.

Doeleindenomschrijving

A. ter plaatse van de subbestemming (Twa): tevens voor beplantingen, water, waterberging en overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding in het plangebied, zoals waterinfiltratie en -transportvoorzieningen en ondergrondse bergbezinkbassins.

Bijlage bij de regels