Knapheideweg 71 en 75, Groesbeek

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.1945.BpKnapheideweg7175-GVS1
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

 

 

Bijlage 1 Haalbaarheidsanalyse

 

Bijlage 2 Landschappelijk inpassingsplan

 

Bijlage 3 Beschikking ontheffing Omgevingsverordening

 

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

 

Bijlage 5 Nota vooroverleg en inspraak

 

Bijlage 6 Zienswijzennota