direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
Plan: Vismigratierivier
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9921.Vismigratierivier-VA01

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

Bijlage 10 Afzonderlijke bijlagen provinciale coördinatieregeling

In dit Provinciaalinpassingsplan is verwezen naar het MER met bijlagen, de Flora- en faunawet-ontheffing en de Natuurbeschermingswetvergunning met bijlagen. Deze stukken zijn niet als bijlage in dit Provinciaalinpassingsplan opgenomen maar vallen wel onder de van toepassing zijnde provinciale coördinatieregeling. Deze stukken zijn te raadplegen op de website www.fryslan.frl/afsluitdijk.