Kwekerij Keijzer

Vergunnings type: milieuvergunning

De bekendmaking Kwekerij Keijzer is gedaan door overheidsinstantie DCMR Milieudienst Rijnmond, met omschrijving: Op grond van artikel 2.2, eerste lid van het Activiteitenbesluit is het lozen van brijnwater in de bodem verboden. Artikel 2.2, lid 3 van het Activiteitenbesluit geeft aan dat het bevoegd gezag het lozen van brijnwater in de bodem wel kan toestaan, mits in het belang van de bescherming van het milieu maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen