Omgevingsvergunning (Wabo)

Vergunnings type: aankondiging

De bekendmaking Omgevingsvergunning (Wabo) is gedaan door overheidsinstantie Groningen, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Groningen maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen: JPB Logistics B.V., locatie Oosterhorn 12w, 9936 HD Farmsum, voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van glycerine. Terinzagelegging Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2018 tot en met 15 oktober 2018 ter inzage bij: gemeentehuis Delfzijl, J. van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl;provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen. Zienswijzen Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar vorenbrengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoon 050-316 49 11. Beroep U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar hebt gemaakt. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoon 050-316 49 11.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Eigenarenrapport

 7.49

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen.

Eigenarenrapport

 7.49

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein...

Meer info Bestellen
product-image

Omgevingskaart

vanaf  2.00

Maak een kaart van je omgeving op basis van de kadastrale grenzen en/of een bestemmingsplan (NWWI).

Omgevingskaart

vanaf  2.00

Maak een kaart van je omgeving op basis van de kadastrale grenzen en/of een bestemmingsplan (NWWI).

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Meer weten over deze locatie?

Producttype aankondiging Aangemaakt door Groningen
Start bekendmaking

03-10-2023

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Groningen maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen: JPB Logistics B.V., locatie Oosterhorn 12w, 9936 HD Farmsum, voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van glycerine. Terinzagelegging Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2018 tot en met 15 oktober 2018 ter inzage bij: gemeentehuis Delfzijl, J. van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl;provi...