Vergunningen 's-Hertogenbosch

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van 's-Hertogenbosch. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Pastoriestraat 23 Rosmalen, Omgevingsvergunning plaatsen aanbouw 30-11-2022 30-01-2023 Details
Hendrik Chabotstraat 24, 5246 EL Rosmalen, Omgevingsvergunning 30-11-2022 30-01-2023 Details
Jkvr. de la Courtlaan 9 Rosmalen, Omgevingsvergunning verleend voor kappen boom 29-11-2022 29-01-2023 Details
Klaproosstraat 5, Rosmalen, omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging 29-11-2022 29-01-2023 Details
Bijsteren 32, 's-Hertogenbosch, Omgevingsvergunning, het bouwen van een carport 29-11-2022 29-01-2023 Details
Hoolstraat 12, Nuland, omgevingsvergunning, oude schuur vervangen door nieuwe schuur 28-11-2022 28-01-2023 Details
Beleidsregel inzake gedogen van coffeeshops 2022 28-11-2022 28-01-2023 Details
De Baken 74 5231HS 's-Hertogenbosch Geweigerde vergunning Omgevingsvergunning 28-11-2022 28-01-2023 Details
De Driesprong 11, 5241 TJ Rosmalen APV ontheffing geluid 28-11-2022 28-01-2023 Details
Rijzertlaan 99, omgevingsvergunning 28-11-2022 28-01-2023 Details
Victorialaan 10 's-Hertogenbosch Verleend en treedt direct in werking Omgevingsvergunning 24-11-2022 24-01-2023 Details
Raadhuisstraat 55,57,59 Rosmalen Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 22-11-2022 22-01-2023 Details
Sint Janstraat 33 5391 AE Nuland Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 22-11-2022 22-01-2023 Details
Hambakenwetering 7 5231 DD 's-Hertogenbosch Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 22-11-2022 22-01-2023 Details
Heuvelpassage 601tm 711 oneven complex TCL0041B Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 21-11-2022 21-01-2023 Details
Helftheuvelpassage 801 tm 911 oneven complex TCL 0041C Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aartshertogenlaan 233, Omgevingsvergunning, Bouwen 21-11-2022 21-01-2023 Details
Legesverordening 2023 21-11-2022 21-01-2023 Details
Oppershof naast 3 Hertogenbosch Omgevingsvergunning bouwen woning 18-11-2022 18-01-2023 Details
Helftheuvelpassage 409 tm 511 (oneven( Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 18-11-2022 18-01-2023 Details
Eerste Reitse Dreef 21,25,29,58,Vierde Reit 5,9,21,15,38,42,48,50,54,56,68,88,96 Melding akk, Bouwbesluit 18-11-2022 18-01-2023 Details
Frans Erensstraat 2 t/m 64 (even), 5216 TL, Melding akkoord, Bouwbesluit 18-11-2022 18-01-2023 Details
Petuniastraat Rosmalen - Evenementen/activiteiten Wandeltocht met lampionnen 18-11-2022 18-01-2023 Details
Visstraat 25- werkzaamheden pui en reclame- Omgevingsvergunning 18-11-2022 18-01-2023 Details
Korte Putstraat 10, omgevingsvergunning, het realiseren van een rooftop terras 18-11-2022 18-01-2023 Details
Verordening reinigingsheffingen 2023 18-11-2022 18-01-2023 Details
aartshertogenlaan 451, omgevingsvergunning, verbouwen woning 18-11-2022 18-01-2023 Details
Burg. Meijsstraat 3, omgevingsvergunning, het verbouwen van woonhuis 18-11-2022 18-01-2023 Details
Wagnerlaan 2, Rosmalen, omgevingsvergunning, het plaatsen van een PV installatie 18-11-2022 18-01-2023 Details
29 oktoberplein 2, 5221 JE 's-Hertogenbosch, vergunning dakkapel 18-11-2022 18-01-2023 Details
Belgeren 10, Omgevingsvergunning, Legaliseren bestaande wasplaats, opslagruimte en parkeerplaatsen en... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Verordening Marktgeld 2023 18-11-2022 18-01-2023 Details
Voorgenomen verkoop van het pand Mortel 4 te ‘s-Hertogenbosch 18-11-2022 18-01-2023 Details
Graaf van Solmsweg 50C, 5222 BP 's-Hertogenbosch melding Activiteitenbesluit 18-11-2022 18-01-2023 Details
Vliertwijksestraat 58 Rosmalen Plaatsen mobiele puinbreker 18-11-2022 18-01-2023 Details
Maaslandhoeven 14, Rosmalen, omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel 18-11-2022 18-01-2023 Details
Sumatrastraat 35, omgevingsvergunning aanleggen van een kelder onder de tuin 18-11-2022 18-01-2023 Details
Bijsteren 32 's-Hertogenbosch, verlengen beslistermijn 18-11-2022 18-01-2023 Details
Maastrichtseweg 19 t/m 23, bouwbesluit, uitvoeren sloopwerkzaamheden, sloopmelding akkoord 18-11-2022 18-01-2023 Details
Lunerkampweg 9, Rosmalen, Omgevingsvergunning, Bouwen van een toegangspoort 18-11-2022 18-01-2023 Details
Verordening begraafplaatsrechten 2023 18-11-2022 18-01-2023 Details
Titus Brandsmastraat 25, 5224 JP, 's-Hertogenbosch, Melding akkoord, Bouwbesluit 18-11-2022 18-01-2023 Details
Kaathoven 47 Vinkel, omgevingsvergunning, veranderen van ventilatoren van stal 2 en het emissiearm maken... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente 's-Hertogenbosch - Aanleg gehandicapten parkeerplaats - Johan Enthovenstraat 10 18-11-2022 18-01-2023 Details
Liviusstraat 3, omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden woning 18-11-2022 18-01-2023 Details
Lupinevallei 6, 5237 MB 's-Hertogenbosch, vergunning dakkkapel 18-11-2022 18-01-2023 Details
Maaslandstraat 12, omgevingsvergunning, het plaatsen van een bouwkraan 18-11-2022 18-01-2023 Details
Frederik Hendriklaan 3, Rosm., Omgevingsvergunning, Bouwen 18-11-2022 18-01-2023 Details
Jos de Letterlaan 11 Rosmalen, omgevingsvergunning brandveilig gebruik 18-11-2022 18-01-2023 Details
De Hoef 100 Rosmalen - Evenementen/activiteiten Kerstactiviteit 18-11-2022 18-01-2023 Details