Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting 26-11-2019 26-01-2020 Details
Verordening Rioolheffing 2020 26-11-2019 26-01-2020 Details
Legesverordening 2020 26-11-2019 26-01-2020 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten 20-11-2019 20-01-2020 Details
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage 06-11-2019 06-01-2020 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ 09-10-2019 09-12-2019 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ 09-10-2019 09-12-2019 Details
Incassoreglement gemeentelijke belastingen gemeente Aa en Hunze, 2019 02-09-2019 02-11-2019 Details
Leidraad Invordering 2019 02-09-2019 02-11-2019 Details
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Aa en Hunze 2020 31-07-2019 30-09-2019 Details
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)... 10-07-2019 10-09-2019 Details
Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen”... 10-07-2019 10-09-2019 Details
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze,... 08-07-2019 08-09-2019 Details
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het mandaatregister gemeente Aa en Hunze behorend bij het... 08-07-2019 08-09-2019 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw en ijsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ 26-06-2019 26-08-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg 22-05-2019 22-07-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen 22-05-2019 22-07-2019 Details
Verordening Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Aa en Hunze 2019 20-05-2019 20-07-2019 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ ter inzage 15-05-2019 15-07-2019 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage190410 15-05-2019 15-07-2019 Details
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” Aa en Hunze 10-04-2019 10-06-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” 03-04-2019 03-06-2019 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ 27-03-2019 27-05-2019 Details
Vastgesteld wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18" 20-03-2019 20-05-2019 Details
Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ ter inzage 13-02-2019 13-04-2019 Details
Legesverordening 2019 05-02-2019 05-04-2019 Details
Aanwijzingsbesluit c.q. intrekkingssbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze 04-02-2019 04-04-2019 Details
Verordening Toeristenbelasting 2019 04-02-2019 04-04-2019 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze 04-02-2019 04-04-2019 Details
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze 2018 04-02-2019 04-04-2019 Details
Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving 04-02-2019 04-04-2019 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ en bijbehorende anterieure overeenkomst... 23-01-2019 23-03-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)” 16-01-2019 16-03-2019 Details
Ontwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18” ter inzage 16-01-2019 16-03-2019 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage 09-01-2019 09-03-2019 Details
Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014 24-12-2018 24-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2019 20-12-2018 20-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2019 20-12-2018 20-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2019 20-12-2018 20-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende zaakbelastingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2019 20-12-2018 20-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van Lijksbezorgingsrechten 2019 20-12-2018 20-02-2019 Details
Vastgesteld wijzigingsplan Klaassteenweg 4 Marwijksoord ter inzage 19-12-2018 19-02-2019 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” 05-12-2018 05-02-2019 Details
Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 22-11-2018 22-01-2019 Details
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen" 14-11-2018 14-01-2019 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet 12-11-2018 12-01-2019 Details
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2017 05-11-2018 05-01-2019 Details
Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze 02-11-2018 02-01-2019 Details
DIT WORDT DE TITEL 01-11-2018 01-01-2019 Details