Vergunningen Aalburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aalburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aalburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening rioolheffing 2019 Aalburg
Verordening toeristenbelasting 2019 Aalburg
Verordening watertoeristenbelasting 2019 Aalburg
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Verordening rioolheffing 2018
Verordening marktgelden 2011
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
Verordening leges 2018
Verordening leges 2019 Aalburg
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Aalburg
Verordening marktgelden 2019 Aalburg
Verordening reinigingsheffingen 2019 Aalburg
Verleende omgevingsvergunning Klaverplak 1 te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg
Gemeente Aalburg - instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Grote Kerkstraat...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Genderen’, gemeente Aalburg.
Jeugdhulp, Werk en inkomen, Voorzieningen en ondersteuning
Gemeentehuis vanaf vrijdag 21 december gesloten
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Genderen’ (week 50 - 12 december 2018)
Deeltaxi tijdens de feestdagen (week 50 - 12 december 2018)
Nieuwsberichten rondom Kerstdagen en Jaarwisseling
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (week 50 - 12 december 2018)
Ingekomen meldingen sloopvoornemen (week 50 - 12 december 2018)
Besluit verlenen omgevingsvergunning (week 50 - 12 december 2018)
Besluit intrekken omgevingsvergunning (week 50 - 12 december 2018)
Raadsvergadering in het teken van afscheid
Wij zijn aan het einde van het jaar gesloten (week 49 - 5 december 2018)
Wet milieubeheer (week 49 - 5 december 2018)
Opening VervoersInformatiePunt (VIP) in Eethen en Drongelen (week 49 - 5 december 2018)
Besluit verlenen omgevingsvergunning (week 49 - 5 december 2018)
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (week 49 - 5 december 2018)
Ingekomen meldingen sloopvoornemen (week 49 - 5 december 2018)
Hoorzitting Kamer 1 bezwarencommissie (week 49 - 5 december 2018)
​AGENDA raadsvergadering 10 december 2018 (week 49 - 5 december 2018)
Agenda Altena-avond (week 49 - 5 december 2018)
Méér zorgverzekering voor minder geld (week 49 - 5 december 2018)
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (week 48 - 28 november 2018)
Evenementenvergunning (week 48 - 28 november 2018)
Verleende omgevingsvergunning Eindsestraat 27 te Drongelen, gemeente Aalburg (week 48 - 28 november 2018)
Winactie rondom de gemeenteraadsverkiezing
Uitslag gemeenteraadsverkiezing Altena
Agenda opiniërende vergadering (week 48 - 28 november 2018)
Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (week 48 - 28 november 2018)
Ingekomen melding sloopvoornemen (week 48 - 28 november 2018)
Het gemeentehuis is aan het einde van het jaar gesloten (week 48 - 28 november 2018)
Verleende omgevingsvergunning Eindsestraat 27 te Drongelen, gemeente Aalburg
Subsidieregel Zwembad
Beleidsregel verkorte bewaartermijn cliëntdossiers sociale zaken
Regeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad