Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Achtkarspelen – Verleend Alcoholvergunning Doarpskeamer, De Delte 20 te Drogeham
Gemeente Achtkarspelen – Verleend exploitatievergunning Doarpskeamer, De Delte 20 te Drogeham
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Surhuisterveen
Gemeente Achtkarspelen – melding kerstactiviteit Mariakerk op 11 december 2021 te Buitenpost
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Boelenslaan
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Kootstertille
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Twijzel
Gemeente Achtkarspelen – melding lichtjesavond op 24 december 2021 te Buitenpost
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Buitenpost
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Harkema
Gemeente Achtkarspelen - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), het wijzigen van een...
Gemeente Achtkarspelen - Verlengen beslistermijn, het bouwen van een kleine windmolen, De Poorthoek 6,...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een woning,Splitting...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een woning,...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een loods,Bolster...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een opslagloods, Bolster...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de huidige bestemming, Tillewei...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het rooien van twee eiken (sportvelden),...
Gemeente Achtkarspelen - Ontvangen melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Wedzebuorren 16, Twijzel
Verordening forensenbelasting
Legesverordening
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening rioolheffing
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Gemeente Achtkarspelen - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), het uitbreiden van een...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het renoveren van een woonboerderij, Skoalikkers...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanbouwen van een woonhuis, Wildveld...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een tuinoverkapping, Bonhommestrjitte...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), opbouw op de garage, Mûnewyk...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een schuur,Boelenswei...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van bestemmingsplan, Parksterreed...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een handelsreclame, De...
Gemeente Achtkarspelen - Ontvangen melding Wet milieubeheer, De Buorren 40 A, Drogeham
Gemeente Achtkarspelen - INGETROKKEN aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging met carpoort, Halbertsmastraat...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het ophogen van een woning, Smeetsmakamp...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het Plaatsen van een dakkapel, De Houtduif...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van een overdekte uitloop...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging met carpoort, Halbertsmastraat...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand en het...
Gemeente Achtkarspelen – Aanvraag ontheffing geluidshinder Kerstrondrit met muziek op 25 december 2021...
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Twijzelerheide
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Kootstertille
Gemeente Achtkarspelen – melding Carbid schieten op 31 december 2021 te Stroobos
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Het kappen van 4 berken,...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbouwen van een gebouw,...
Gemeente Achtkarspelen - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van een woning,Wildveld...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 2 woningen, Pompeblêd...
Gemeente Achtkarspelen - INGETROKKEN aanvraag omgevingsvergunning, het dunnen van hout singel en het...
Gemeente Achtkarspelen - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het rooien van een boom (monumentale...