Vergunningen Almere

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Almere. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Almere. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - een inpandige verbouwing -...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 1M2C-LA4066,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - een herindeling begane grond naar 2 winkelruimtes -...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 4E3A-EKO4036,
Gemeente Almere - ontwerpbesluit ter inzage aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning...
Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Schoolwerf Almere
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - Brandveilig gebruik - Televisieweg 1,
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiding woning - Emmanuel Levinaslaan...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van uitbouw aan de zijgevel - Carol Vogesgracht...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw - Iskurstraat...
Gemeente Almere - ontwerpbesluit ter inzage aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik - Sumatraweg...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw - Piranesistraat 93,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een mantelzorgunit - Nijenrodestraat...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een tijdelijke externe heater - Dukdalfweg...
Gemeente Almere - geen zienswijzen ontvangen aanvraag omgevingsvergunning - Brandveilig gebruik - Televisieweg...
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van reclame - Stadhuisplein...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een uitbouw en steiger -...
Gemeente Almere - buiten behandeling - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een bedrijvenbord...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Glenn Millerweg...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw - Terschellingstraat...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een basisschool met gymzaal...
Gemeente Almere - buiten behandeling - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een schuur / berging...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw op dakterras...
Gemeente Almere - ontwerpbesluit ter inzage aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 4G (Duin),
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een overkapping - Stellingmolenstraat...
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw...
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bedrijfspand...
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw...
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van gevelreclame...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - ontheffing bestemmingsplan - Sluiskade 28,
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw...
Vastgesteld Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - een wijziging hoofddraagconstructie vergunning 204818...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van geluidscherm Brugmark - Noorderdreef,...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het opgraven en vervangen duiker - Meesweg 6, Betreft...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 55 units...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw - Buñuellaan...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van bestaande duikers - Hoekwierde 102,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 5A-OW4355,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Groep Welterhof 2,
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 5Z6-OW4362,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van 10 woningen Oosterwold - 5H3-OW4861,...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een schuurtje - Dapperweg 23,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 5H2 (Oosterwold),
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Gemeente Almere - vergunningsvrij - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Carusostraat...