Vergunningen Almere

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Almere. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Almere. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van de bestaande houten steiger...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 5H2 (Oosterwold), Pompoenweg
Gemeente Almere - ontwerpbesluit ter inzage aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik - Operetteweg...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het splitsen van de woning naar 3 woonvormen - Zeussingel...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van twee parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van twee parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van twee parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van zes parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van twee parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen en verplaatsen condensor -...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van tijdelijke palviljoens (Garden of Peace)...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning wijziging 184493...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - Nobellaan 84,...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een tijdelijke paviljoen (Thailand) -...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van reclame - Stadhuisplein...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw op bedrijfspand...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een zonnescherm - Grote Markt 121,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een tijdelijke paviljoen (Groencollectief)...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een tijdelijke kas - 2N4 (Floriade),...
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bedrijfsverzamelpand - 3Z2 (De Vaart),
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Salviapad 6,
Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een zonnescherm - Binnenhof 131,
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Oktoberstraat...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het wijzigen van entree bedrijfsruimte -...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een nieuw raam keuken (voorgevel)...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 1P41-O234,
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw...
Gemeente Almere - verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van gevelreclame...
Beleidsregels inburgering gemeente Almere 2021
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning - 4G6C-DN4079,
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van 70 woningen - Anna Maria van...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van 2 dakkapellen aan de achterzijde...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakopbouw - Willem Barentszroute...
Gemeente Almere - geen zienswijzen ontvangen aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van 70 woningen...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Gemeente Almere - Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van...
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Louis Armstrongweg 36-42
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Andantestraat...
Gemeente Almere - Het instellen van verplichte rijrichting op de Beneluxlaan tussen Zwedenstraat en Noorwegenkade...
Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van 70...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van reclame - Oostenrijkstraat...
Gemeente Almere - van rechtswege verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een opbouw...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van 60 woningen - Laan van Vaticaanstad...
Gemeente Almere - buiten behandeling - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel -...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Slingebeekstraat...
Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel op voor en...
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Ingediende melding