Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling bestemmingsplan “Oude Baan 11 te Chaam”
Afvalstoffenverordening gemeente Alphen-Chaam 2022
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Gemeente Alphen en Chaam - tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, zulks door...
Nota grondbeleid 2020 gemeente Alphen-Chaam
Ontwerp bestemmingsplan Heistraat 16-18, Ulvenhout AC
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Exploitatievergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Gemeente Alphen-Chaam - La Vuelta -
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning opgeschort
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beheerregeling informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling ABG Organisatie 2021
Aanwijzingsbesluit archivaris Gemeenschappelijke Regeling ABG organisatie
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Drank en Horecawet
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten