Vergunningen Amstelveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Amstelveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Amstelveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning afgewezen - Pluimessenlaan 6 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - omgevingsvergunning ingetrokken - Jacob de Graeflaan 29 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Keizer Karelweg 114 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Eikenrodelaan 15 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Eikenrodelaan 17 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning afgewezen - Anna Polaklaan 32 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Sparrendaal 9 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Amsterdamseweg 132A in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag evenementenvergunning ontvangen - Land van Bosse en radarterrein in het...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Wilhelmina Druckerlaan 15 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag parkeerontheffing camper toegekend - Fideliolaan
Gemeente Amstelveen – aanvraag evenementenvergunning ingetrokken – Prof. E.M. Meijerslaan 2, eigen parkeerterrein...
Gemeente Amstelveen - aanvraag standplaatsvergunning ontvangen - Stadshart
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Meerlandenweg (kad. perc. O 10611) in...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Da Costalaan 15 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Amstelzijde 26 en 28 (voorheen Amstelzijde...
Visie en uitvoeringsprogramma ondergrond Amstelveen vastgesteld
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Keucheniuslaan 11, 13, 15 en 17 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag evenementenvergunning ontvangen - Land van Bosse en het radarterrein in...
Gemeente Amstelveen – buiten behandeling stelling aanvraag exploitatievergunning seksinrichting voor...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Handweg 1 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag standplaatsvergunning ontvangen - ter hoogte van Dorpsstraat 90
Gemeente Amstelveen - aanvraag standplaatsvergunning ontvangen - Stadsplein ter hoogte van Schouwburg
Gemeente Amstelveen - aanvraag alcoholontheffing (tapontheffing) ontvangen - ter hoogte van Dorpsstraat...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Turfschip 340 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Amsterdamseweg 253 in Amstelveen
Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie 3.0
Leidraad Duurzaam Bouwen en Gebiedsontwikkelen
Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Amsteldijk Noord 147 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - De Morgenstond 3 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Legmeerdijk 42 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Carel Fabritiuslaan 32 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen – aanvraag evenementenvergunning ingetrokken – Rembrandtweg
Gemeente Amstelveen - aanvraag alcoholontheffing (tapontheffing) ontvangen - Dorpsstraat 76
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Straat van Gibraltar, Straat van Makassar,...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Kringloop 156 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag standplaatsvergunning toegekend - Rembrandtweg
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Sint Urbanusstraat 36 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - De Morgenstond 3 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Rembrandtweg 428 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Veldlust 37 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Schoener 7 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Judith Leijsterweg 4 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Legmeerdijk 150 in Amstelveen
Beleidsregel Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid
Gemeente Amstelveen - aanvraag standplaatsvergunning ontvangen - Rembrandtweg
gemeente Amstelveen - aanwijzing laad- en loshaven - Maalderij
Ter inzage legging ontwerpsaneringsprogramma’s wegverkeerslawaai Wet geluidhinder
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Noorddammerweg 91B in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Amsteldijk Noord 104B in Amstelveen