Vergunningen Appingedam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Appingedam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Appingedam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van 30 appartementen aan de Harkenrothstraat
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het kappen van een boom ter hoogte van de Groote Heektbrug
de eerste wijziging van de Legesverordening 2021
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het plaatsen van zonnepanelen op de achterzijde van de woning aan...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het plaatsen van een dakkapel aan de Dr. Jan ten Brinkstraat 1
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 9
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het dempen van een sloot aan de Hogewerflaan 4
Verleende omgevingsvergunning: voor het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel aan de Takenslaan 23
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 18
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van 10 tijdelijke woningen aan de Dijkhuizenweg 7
Legesverordening Appingedam 2021
Verordening reclamebelasting Appingedam 2021
Verordening rioolheffing Appingedam 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Appingedam 2021
Verordening havengeld en liggeld 2021
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Appingedam 2021
Verordening uitsluitend recht belastingtaken 2020 Appingedam
Publicatie ontwerp wijzigingsplan Ds. Syperdapad 8
Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen
Verleende omgevingsvergunning: voor het verbouwen van een winkel/woonpand aan de Dijkstraat 49, 51 en...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van leidingen aan De...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het (her) bouwen van een woning aan de Westersingel 72
Verleende omgevingsvergunning: voor het wijzigen van een reeds verleende vergunning (situatie) aan de...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het aanleggen van nutsvoorzieningen aan De Wierde 40
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 6
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning aan de Farmsumerweg 19a
Verlenging beslistermijn: voor het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel aan de Takenslaan 23
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 7
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 7
Beslistermijn verlengd: voor het verbouwen van een woning aan de Stationsstraat 32
Aanvraag omgevingsvergunning: voor een wijziging op de verleende vergunning aan de Farmsumerweg 68
Verleende omgevingsvergunning: voor het wijzigen van de gevelreclame aan de Ossedrift 1
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 10
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van 10 tijdelijke woningen aan de Dijkhuizenweg 7
Verleende omgevingsvergunning: voor het realiseren van een uitweg aan de Prunuslaan 6
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het plaatsen van een elektrische pomphuis aan de Boslaan 1
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het realiseren van een dakopbouw aan de Olingermeeden 100
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een woning op De Tip, kavel 11
Beslistermijn verlengd: voor het vergroten van de woning aan De Groeve WZ 16
voor het dempen en her-graven van sloten aan de Garreweersterweg (nabij Stadsweg 25, 9903 TA)
Verleende omgevingsvergunning: voor het splitsen van het pand aan De Wierde 42
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het bouwen van een waterstoftankinstallatie op het terrein aan de...
Veleende omgevingsvergunning: voor het veranderen van de gevel aan de Ossedrift 1b
Verleende omgevingsvergunning: voor het plaatsen van een dakkapel aan de Rootveld 24
Kennisgeving Chw bestemmingsplan Stad Appingedam en gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Stad Appingedam,...
Milieumelding:voor het starten van een bouwbedrijf aan de Eerste Industrieweg 1
Milieumelding: voor het veranderen van een bedrijf (telecommunicatie) met een actualisatie van de huidige...
Aanvraag omgevingsvergunning: voor het slopen van het voormalig chinees restaurant aan het Bolwerk 7
Verleende omgevingsvergunning: voor het plaatsen van een schuur aan de Blokstad 3