Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Moerbeistraat 58
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij De Wouden 308
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Voormalig Acmesa-terrein” inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan...
Gemeente Assen - Laadpalen - nabij Woerdes 1
Assen - -
gemeente Assen - -
OPROEP PERSONEN BRP
Subsidieregeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker gemeente Assen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Asserstraat 114” inclusief besluit hogere grenswaarde
OPROEP PERSONEN BRP
Beleidsregels giften gemeente Assen
Reglement begraafplaatsen gemeente Assen 2014
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Zeijerweg 9A”
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieu beheer
Omgevingsvergunningen
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Omgevingsvergunningen
Meldingen Wet Milieubeheer
OPROEP PERSONEN BRP
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
gemeente Assen - - Veemarktplein
gemeente Assen - - nabij Mr. P.J. Troelstralaan 325
gemeente Assen - - nabij Roerdompstraat 21
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Grondgebruik/snippergroen 2021”
OPROEP PERSONEN BRP