Vergunningen Avres

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Avres. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Avres. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Beheerregeling informatiebeheer Avres 2024 02-04-2024 02-06-2024 Details
Verordening op de cliëntenparticipatie Avres 2023 20-02-2024 20-04-2024 Details
Beleidsregel Re-integratie Avres 2023 05-02-2024 05-04-2024 Details
Re-integratieverordening Participatiewet Avres 2023 20-12-2023 20-02-2024 Details
Intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet Avres 2016 20-12-2023 20-02-2024 Details
Verordening vestigen uitsluitend recht collectieve ziektekostenverzekering minima Avres 2024 17-11-2023 17-01-2024 Details
Verordening individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Avres 2016 03-11-2023 03-01-2024 Details
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Avres 10-10-2023 10-12-2023 Details
Subsidieverordening verstrekkingenkader Ambitiefonds gemeenschappelijke regeling Avres 2022 27-12-2022 27-02-2023 Details
Financiële verordening GR Avres 2022 27-12-2022 27-02-2023 Details
Besluit Krediethypotheek en pandrecht Avres 2016 13-12-2022 13-02-2023 Details
Besluit hoogte individuele inkomenstoeslag 2022 13-12-2022 13-02-2023 Details
Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 13-12-2022 13-02-2023 Details
Beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 12-12-2022 12-02-2023 Details
Beleidsregels minimabeleid Avres 2016 12-12-2022 12-02-2023 Details
Beleidsregels minimabeleid Avres 2016 20-10-2022 20-12-2022 Details
Beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 19-10-2022 19-12-2022 Details
Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2022 12-10-2022 12-12-2022 Details
Verordening vestigen uitsluitend recht collectieve ziektekostenverzekering minima Avres 2023 12-10-2022 12-12-2022 Details
Voorstel intrekking van de verordening individuele studietoeslag Participatiewet Avres 2016 01-09-2022 01-11-2022 Details
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Avres 2016 12-07-2022 12-09-2022 Details
Besluit hoogte individuele inkomenstoeslag 2022 12-07-2022 12-09-2022 Details
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Avres 19-04-2022 19-06-2022 Details
UITTREDINGS-/OPHEFFINGSREGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRES 2021 28-02-2022 28-04-2022 Details
Directiestatuut mandaat-,volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2022 24-02-2022 24-04-2022 Details
Verordening individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Avres 2016 21-02-2022 21-04-2022 Details
Bankreglement Avres 17-02-2022 17-04-2022 Details
Verordening vestigen uitsluitend recht collectieve ziektekostenverzekering minima Avres 2022 17-02-2022 17-04-2022 Details
Financiële verordening GR Avres 2019 15-02-2022 15-04-2022 Details
Beleidsregels minimabeleid Avres 2016 02-02-2022 02-04-2022 Details
Beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 31-01-2022 31-03-2022 Details
BELEIDSREGELS TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJK KOSTEN AVRES (TONK) 21-07-2021 21-09-2021 Details
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 05-07-2021 05-09-2021 Details
Algemene subsidieverordening GR Avres 2021 21-04-2021 21-06-2021 Details
BELEIDSREGELS TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJK KOSTEN AVRES (TONK) 17-03-2021 17-05-2021 Details
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Avres 23-12-2020 23-02-2021 Details
UITTREDINGSREGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRES 05-02-2020 05-04-2020 Details
Verordening op de cliëntenparticipatie 2020 27-12-2019 27-02-2020 Details
Besluit van de gemeenschappelijke regeling Avres tot verlening van tijdelijk bijzonder mandaat aan de... 24-10-2019 24-12-2019 Details
Intrekken Beleidsregel verlaging norm schoolverlaters Avres 2016 16-04-2019 16-06-2019 Details
Wijziging van de verordening Individuele inkomenstoeslag Avres 2016 29-01-2019 29-03-2019 Details
3e Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 29-01-2019 29-03-2019 Details
Privacyverordening Avres 2019 22-01-2019 22-03-2019 Details
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN AVRES 04-10-2018 04-12-2018 Details
3e Wijziging beleidsregels Minimabeleid Avres 2016 25-07-2018 25-09-2018 Details
2e Wijzigingsbesluit beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 25-07-2018 25-09-2018 Details
Aanwijzings- en benoemingsbesluit archief- en informatiebeheer 12-07-2018 12-09-2018 Details
Archiefverordening Avres 2018 12-07-2018 12-09-2018 Details
Re-integratieverordening Participatiewet Avres 2018 12-07-2018 12-09-2018 Details
Regeling Opleiding en Ontwikkeling Avres 08-09-2017 08-11-2017 Details