Vergunningen Avri

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Avri. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Avri. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Zaltbommel
Vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Zaltbommel
Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente West Betuwe
Rectificatie: Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Tiel
Rectificatie: Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Neder-Betuwe
Vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente West Betuwe
Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Neder-Betuwe
Vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Neder-Betuwe
Organisatiebesluit Avri 2021
Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri 2021
Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Zaltbommel
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021
Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Tiel
Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Neder-Betuwe
Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers in de gemeente West...
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021
Afvalstoffenverordening Avri 2021
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2021
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019
Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Organisatiebesluit Avri
Besluit informatiebeheer Avri 2018
Archiefverordening Avri 2018
Afvalstoffenverordening Avri 2019
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019
Regeling klachtbehandeling Avri
Afvalstoffenverordening Avri 2018
Acceptatiereglement milieustraten Avri
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2018
Afvalstoffenverordening Avri 2018
Eerste wijzigingsbesluit Besluit mandaat directeur Avri 2016
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017
Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017
Afvalstoffenverordening Avri 2017
Organisatiebesluit Avri 2016
Besluit mandaat directeur Avri 2016
Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit...
Rectificatie Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016
Organisatiebesluit Avri 2016
Treasurystatuut gemeenschappelijke regeling Avri
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016
Rechtspositie personeel Avri (CAR/UWO en personele regelingen)
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden en het dagelijks bestuur Avri
Tijdelijke Besluit mandaat directeur Avri 2016
Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden Avri
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri