Vergunningen Baarle-Nassau

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Baarle-Nassau. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Baarle-Nassau. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Statuten BTGS Baarle
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit omgevingsvergunning van rechtswege verleend
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit omgevingsvergunning van rechtswege verleend
Besluit omgevingsvergunning van rechtswege verleend
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Alcoholwetvergunning
Nota grondbeleid 2020 gemeente Baarle-Nassau
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Gemeente Baarle-Nassau - La Vuelta - Baarle-Nassau
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
Beheerregeling informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling ABG Organisatie 2021
Aanwijzingsbesluit archivaris Gemeenschappelijke Regeling ABG organisatie
Ontwerp bestemmingsplan “Oordeelsestraat 15a/17” in Baarle-Nassau
Ontwerp bestemmingsplan “Zigraeck 5” in Baarle-Nassau
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning België