Vergunningen Barneveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Barneveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Barneveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Participatieverordening gemeente Barneveld 24-11-2022 24-01-2023 Details
verleende omgevingsvergunning met toepassing van een projectafwijkingsbesluit Wolsbergerweg achter en... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Barneveld 24-11-2022 24-01-2023 Details
Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Zonnebloemstraat 31-Oldenbarnevelderweg 155 24-11-2022 24-01-2023 Details
ontwerpbestemmingsplan Essenerweg-Laageinderweg 24-11-2022 24-01-2023 Details
hogere waarde Wet geluidhinder Laageinderweg naast 7 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gevel reclame aan Mercuriusweg 45 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het bouwen van een pluimveestal aan Verbindingsweg 34 Voorthuizen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van kantoorstudio's aan Torenplein naast nr. 37 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het vervangen van de leuning van de brug aan Blankenhoefseweg 1 Zwartebroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan Postweg 10 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan Beekstraat 39 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan Kampstraat 12 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Ingetrokken omgevingsvergunning , Grote Hegweg 19 in Kootwijkerbroek, revisievergunning in het kader... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Geaccepteerd, Melding besluit lozingen, Thorbeckelaan 109 B Barneveld, het realiseren van een gesloten... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan Valkseweg 61 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van een berk aan Kootwijkerdijk 0 nabij nr. 6 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het kappen van 2 eiken aan Krumselaarseweg 9 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het veranderen van het bedrijfspand en de inrit aan Nijverheidsweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag ingetrokken: Omgevingsvergunning voor kamerverhuur aan Garderbroekerweg 201 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfspand aan Wattstraat 12 en Valkseweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan Hanzeweg 7 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag ingetrokken: Omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets voor het opslaan van asbest aan... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom aan Dijkerweg 0 nabij nr. 17 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan Breihutterweg 4 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van 1 esdoorn aan Valkhof 0 bij nr. 41 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg aan Bouwheerstraat 1 A-1B Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Buiten behandeling: Omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg ten behoeve van parkeren in de... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de praktijkruimte tot woonappartementen aan De Heus... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van 8 esdoorns aan Laageinderweg 61 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van voortgezet onderwijs Oekraïne aan Burgemeester... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning (2022W0266) door... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning regulier, Essenerweg 80 Kootwijkerbroek, het verbouwen en... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bijgebouw tot B&B aan Kapweg 23 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Geaccepteerd, Milieumelding Activiteitenbesluit type B, Stroeërschoolweg 11 Stroe, melden van het plaatsen... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Geaccepteerd, Milieumelding Activiteitenbesluit type B, Harselaarseweg 52 Barneveld, veranderen van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag ingetrokken: Omgevingsvergunning voor het legaliseren van de bijgebouwen aan Oud Vellerseweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit aan Hanzeweg 7 Barneveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan Oude Zeumerseweg 0 naast nr. 8 Voorthuizen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van de B&B voor eigen bewoning aan Achterveldseweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van het kantoor aan Westerhuisweg 30 Kootwijkerbroek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleend: Omgevingsvergunning voor verlengen instandhoudingstermijn van de eerder verleende tijdelijke... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor snoeiwerkzaamheden nabij hoogspanningsverbindingen aan Leemweg - landgoed... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik De Wheemschool aan de Frans Halsstraat 111 in Voorthuizen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Vergunningsvrij: Omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan Achterveldseweg 39 D Achterveld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Geaccepteerd, Melding besluit lozingen, Schapendrift 56 Barneveld, het tijdelijk lozen van bemalingswater. 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Phoenixlaan... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan Hoge Boeschoterweg 54 Garderen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Afgerond, MER-beoordeling, Brunesengweg 52 Terschuur, melden aanmeldnotitie MER. 23-11-2022 23-01-2023 Details