Vergunningen Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Financiële verordening BWB 2024 18-03-2024 18-05-2024 Details
Controleverordening BWB 2024 18-03-2024 18-05-2024 Details
Inkoop en aanbestedings beleid 2024-2027 30-01-2024 30-03-2024 Details
Inkoop en aanbestedings beleid 2024-2027 21-12-2023 21-02-2024 Details
Statuut GDO 2023 14-12-2023 14-02-2024 Details
Treasurystatuut BWB 2023 07-12-2023 07-02-2024 Details
Organisatiebesluit BWB 2023 07-12-2023 07-02-2024 Details
Regeling budgetbeheer BWB 2023 07-12-2023 07-02-2024 Details
Reglement van orde bestuur BWB 2023 07-12-2023 07-02-2024 Details
Toekennen huisnummers aan De Elzenhof 5 t/m 5f en De Iepenwei 2 t/m 2h, 2k, 2m, 2n, 2p, 2r, 2s, 2t, 2v... 12-09-2023 12-11-2023 Details
Besluit vervanging archiefbescheiden Djuma van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2022 15-12-2022 15-02-2023 Details
Organisatiebesluit BWB 2022 28-06-2022 28-08-2022 Details
Verordening op de klachtenbehandeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2022 09-05-2022 09-07-2022 Details
Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2021-2024 24-01-2022 24-03-2022 Details
Treasurystatuut BWB 2021 25-05-2021 25-07-2021 Details
Statuut voor de Functionaris Gegevensbescherming Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 05-11-2020 05-01-2021 Details
Regeling budgetbeheer BWB 2019 05-10-2020 05-12-2020 Details
Directiestatuut BWB 15-07-2020 15-09-2020 Details
Statuut Controller BWB 15-07-2020 15-09-2020 Details
Statuut Eigenaaroverleg BWB 15-07-2020 15-09-2020 Details
Reglement van orde bestuur BWB 15-07-2020 15-09-2020 Details
Organisatiebesluit BWB 2020 15-07-2020 15-09-2020 Details
Besluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie... 01-04-2020 01-06-2020 Details
Bevoegdhedenbesluit BWB 2019 09-01-2020 09-03-2020 Details
Kadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019-2023, Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 20-06-2019 20-08-2019 Details
Bevoegdhedenbesluit BWB 2019 19-02-2019 19-04-2019 Details
Besluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd, Bedrijfsvoeringsorganisatie... 10-12-2018 10-02-2019 Details
Verordening op de bezwarencommissie 2019 10-12-2018 10-02-2019 Details
Bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016 02-11-2017 02-01-2018 Details
Tijdelijke regeling gesprekkencyclus Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 02-11-2017 02-01-2018 Details
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling BvoWB 2016 31-10-2017 31-12-2017 Details
Controleverordening BvoWB 2016 31-10-2017 31-12-2017 Details
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 16-08-2017 16-10-2017 Details