Vergunningen Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Treasurystatuut BWB 2021
Statuut voor de Functionaris Gegevensbescherming Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Regeling budgetbeheer BWB 2019
Directiestatuut BWB
Statuut Controller BWB
Statuut Eigenaaroverleg BWB
Organisatiebesluit BWB 2020
Reglement van orde bestuur BWB
Besluit vervanging archiefbescheiden inkomende documenten en archiefdocumenten van Bedrijfsvoeringsorganisatie...
Bevoegdhedenbesluit BWB 2019
Kadernota Inkoop en Aanbesteden BWB 2019-2023, Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Bevoegdhedenbesluit BWB 2019
Besluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord en geadviseerd, Bedrijfsvoeringsorganisatie...
Verordening op de bezwarencommissie 2019
Bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016
Tijdelijke regeling gesprekkencyclus Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling BvoWB 2016
Controleverordening BvoWB 2016
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe