Vergunningen Bedum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Legesverordening 2019 19-12-2018 19-02-2019 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25... 19-12-2018 19-02-2019 Details
Legesverordening 2019 18-12-2018 18-02-2019 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 30-11-2018 30-01-2019 Details
Verordening rioolbelasting 2019 30-11-2018 30-01-2019 Details
Verordening reinigingsrechten 2019 30-11-2018 30-01-2019 Details
Verordening hondenbelasting 2018 30-11-2018 30-01-2019 Details
Verordening forensenbelasting 2019 30-11-2018 30-01-2019 Details
Verordening marktgeld 2019 30-11-2018 30-01-2019 Details
Legesverordening 2019 30-11-2018 30-01-2019 Details
Werkzaamheden Waldadrift/De Vlijt 31-10-2018 Details
BMWE-gemeenten gaan over naar Facebook Het Hogeland 31-10-2018 Details
Walfridussymfonie 31-10-2018 Details
Stemmen op 21 november Gemeenteraadsverkiezingen 31-10-2018 Details
Raadsvergadering op 8 november 2018 31-10-2018 Details
Mantelzorgers in het zonnetje 31-10-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum... 31-10-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum... 31-10-2018 31-12-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat... 24-10-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat... 24-10-2018 24-12-2018 Details
Ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen, vertrokken onbekend waarheen 17-10-2018 Details
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure. 03-10-2018 03-12-2018 Details
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure. 26-09-2018 26-11-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te... 05-09-2018 05-11-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure 18-07-2018 18-09-2018 Details
Gewijzigde vaststelling bestemmingplan ‘Oostelijke ontsluitingsweg Bedum’ 18-07-2018 18-09-2018 Details
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure. 20-06-2018 20-08-2018 Details
Gemeente Bedum - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ommelanderdrift nabij nr. 47 13-06-2018 13-08-2018 Details
Ontwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed 06-06-2018 06-08-2018 Details
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.) 06-06-2018 06-08-2018 Details
Themamiddag: WMO en mantelzorg op 14 juni 2018 30-05-2018 Details
Gemeentehuis gesloten op 7 juni 2018 30-05-2018 Details
Activiteitenbesluit milieubeheer 30-05-2018 Details
Raadsvergadering op 31 mei 2018 30-05-2018 Details
Bekendmaking Beleidslijn toepassing Wet BIBOB 30-05-2018 Details
Beleidslijn gemeente Bedum voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het... 29-05-2018 29-07-2018 Details
Collectieve inkoop Duurzame installaties 23-05-2018 Details
Stremming brug Gele Klap 23-05-2018 Details
Veteranendag 23 juni 2018 23-05-2018 Details
Herinrichting stationsgebied en hertenkamp 23-05-2018 Details
Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum 16-05-2018 16-07-2018 Details
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op woensdag 16 mei 14-05-2018 Details
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op dinsdag 16 mei 14-05-2018 Details
Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 07-05-2018 07-07-2018 Details
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 07-05-2018 07-07-2018 Details
Legesverordening 2018 04-05-2018 04-07-2018 Details
Pink Drink op dinsdag 15 mei 2018 02-05-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 18-04-2018 18-06-2018 Details
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 04-04-2018 04-06-2018 Details
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 04-04-2018 Details