Vergunningen Bedum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2019
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat 25...
Legesverordening 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening rioolbelasting 2019
Verordening reinigingsrechten 2019
Verordening hondenbelasting 2018
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening marktgeld 2019
Legesverordening 2019
Werkzaamheden Waldadrift/De Vlijt
BMWE-gemeenten gaan over naar Facebook Het Hogeland
Walfridussymfonie
Stemmen op 21 november Gemeenteraadsverkiezingen
Raadsvergadering op 8 november 2018
Mantelzorgers in het zonnetje
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum...
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te Bedum...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de zorgwoningen aan Folkerdastraat...
Ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen, vertrokken onbekend waarheen
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de school aan Schoolstraat 12 te...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gewijzigde vaststelling bestemmingplan ‘Oostelijke ontsluitingsweg Bedum’
Besluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Gemeente Bedum - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ommelanderdrift nabij nr. 47
Ontwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.)
Themamiddag: WMO en mantelzorg op 14 juni 2018
Gemeentehuis gesloten op 7 juni 2018
Activiteitenbesluit milieubeheer
Raadsvergadering op 31 mei 2018
Bekendmaking Beleidslijn toepassing Wet BIBOB
Beleidslijn gemeente Bedum voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het...
Collectieve inkoop Duurzame installaties
Stremming brug Gele Klap
Veteranendag 23 juni 2018
Herinrichting stationsgebied en hertenkamp
Besluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op woensdag 16 mei
Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op dinsdag 16 mei
Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
Legesverordening 2018
Pink Drink op dinsdag 15 mei 2018
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbestemmingplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum