Vergunningen Bedum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure). 06-09-2017 06-11-2017 Details
Mandaatbesluit Inkoop Jeugdhulp 2018 t/m 2020 31-08-2017 31-10-2017 Details
Commissievergadering donderdag 7 september 2017 30-08-2017 Details
Beijumerweg en Oude Dijk afgesloten vanaf 24 augustus 09-08-2017 Details
Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie BMWE 31-07-2017 30-09-2017 Details
Maak het inbrekers niet te makkelijk 26-07-2017 Details
Controle hondenbelasting en WOZ – gegevens 26-07-2017 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 18 woningen aan Kwekerij te Bedum 19-07-2017 19-09-2017 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017-2 17-07-2017 17-09-2017 Details
Mandaat jeugd 16-06-2017 16-08-2017 Details
Gemeentehuis gesloten op 16 juni 2017 12-06-2017 Details
Veteranendag 17 juni 2017 09-06-2017 Details
Zorg voor elkaar krant 2017 in uw brievenbus 14-06-2017 Details
Wmo regelingen 2017 05-04-2017 Details
Wmo-Beleidsregels BMWE gemeenten 2017 04-04-2017 04-06-2017 Details
Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017 31-03-2017 31-05-2017 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 31-03-2017 31-05-2017 Details
Verordening jeugdhulpBMWE gemeenten 2017 31-03-2017 31-05-2017 Details
Nadere Regels Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 31-03-2017 31-05-2017 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 31-03-2017 31-05-2017 Details
Openstelling winkels tijdens feestdagen 2017 20-03-2017 26-04-2017 Details
Raadsvergadering 16 februari 2017 03-02-2017 18-02-2017 Details
Stremming Zuidwolde op 16 en 17 februari 2017 03-02-2017 18-02-2017 Details
Wijziging Bouwverordening gemeente Bedum 01-02-2017 01-04-2017 Details
Start verkoop bouwkavels 30-01-2017 10-03-2017 Details
Verzin jij de naam voor je nieuwe gemeente? 13-01-2017 08-02-2017 Details
Raadsvergadering 26 januari 2017 13-01-2017 07-02-2017 Details
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Bedum 28-12-2016 28-02-2017 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bedum 2017 28-12-2016 28-02-2017 Details
Tweede wijziging van de tarieventabel behorend bij de legesverordening 2017 27-12-2016 27-02-2017 Details
Wijziging CAR-UWO (gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling) verplaatsingskosten 23-12-2016 23-02-2017 Details
Wijziging CAR/UWO met betrekking tot wijziging salarisbedragen 23-12-2016 23-02-2017 Details
Technische wijzigingen CAR-UWO 23-12-2016 23-02-2017 Details
Aandachtspunten wijziging hoofdstuk 3 CAR-UWO 23-12-2016 23-02-2017 Details
Wijziging CAR-UWO in verband met Wet Flexibel Werken 23-12-2016 23-02-2017 Details
Klachtenregeling GGD Groningen 23-12-2016 23-02-2017 Details
Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen Procedure Vertrokken onbekend waarheen... 21-12-2016 21-03-2017 Details
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bedum 21-12-2016 21-02-2017 Details
Nieuwjaarsvisite 19-12-2016 05-01-2017 Details
Eerste wijziging van de Tarieventabel, behorend bij de Legesverordening 2017 19-12-2016 19-02-2017 Details
Raadsvergadering 21 december 2016 19-12-2016 29-12-2016 Details
Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP) 14-12-2016 14-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017; 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017 12-12-2016 12-02-2017 Details