Vergunningen Bedum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bedum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bedum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Vastgesteld bestemmingsplan Bedum Kern locatie Kop van Noord 07-12-2016 07-02-2017 Details
Welstandsregime 'Kop van Noord' 06-12-2016 19-01-2017 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie kop van Noord’ 06-12-2016 19-01-2017 Details
Vastgesteld beeldkwaliteitsplan 'Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep' 06-12-2016 18-01-2017 Details
Stremming 'Nije Draai' Zuidwolde van 12 tot en met 16 december 06-12-2016 20-12-2016 Details
Chemokar in Bedum op 12, 13 en 14 december 06-12-2016 20-12-2016 Details
Raadsvergadering 15 december 2016 06-12-2016 17-12-2016 Details
Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen Procedure Vertrokken onbekend waarheen... 28-11-2016 28-01-2017 Details
Commisievergaderingen 30 november en 1 december 2016 28-11-2016 10-12-2016 Details
Extra raadsvergadering 24 november 2016 15-11-2016 27-11-2016 Details
Melden aardbevingsschade vor WOZ-Waarde kan vanaf 17 november online 15-11-2016 02-01-2017 Details
Hoorzitting commissie bezwaarschriften veranderen school Bazuinslaan 2 Bedum 07-11-2016 17-11-2016 Details
Politiek café herindeling 07-11-2016 18-11-2016 Details
Raadsvergaderingen 8 en 10 november 2016 31-10-2016 16-11-2016 Details
Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personenProcedure Vertrokken onbekend waarheen... 31-10-2016 31-12-2016 Details
Uitnodiging inwoners Noordwolde en Bedum 31-10-2016 16-11-2016 Details
Hoorzitting 2 november 2016 24-10-2016 03-11-2016 Details
Raadsvergadering 27 oktober 2016 18-10-2016 01-11-2016 Details
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Zuivelpark... 07-10-2016 07-12-2016 Details
Voorbereiding bestemmingsplan en voornemen milieueffectrapport (m.e.r.) voor Zuivelpark Bedum 05-10-2016 07-11-2016 Details
Voorbereiding bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum 05-10-2016 07-11-2016 Details
Extra raadsvergadering 13 oktober 2016 05-10-2016 15-10-2016 Details
Commissievergaderingen 5 oktober 2016 29-09-2016 15-10-2016 Details
Burgerzaken in winterperiode op woensdag geopend tot 18:00 uur 29-09-2016 16-11-2016 Details
Besluit omgevingsvergunning milieu Onderwierum 9 Onderdendam 20-09-2016 04-11-2016 Details
Ondersteuning openbaar vervoer 20-09-2016 14-11-2016 Details
Raadsvergadering 22 september 2016 12-09-2016 24-09-2016 Details
Stremming 17 september 2016 09-09-2016 18-09-2016 Details
Ontwerpbestemmingsplan Bedum Kern locatie Kop van Noord 07-09-2016 07-11-2016 Details
Chemokar in Bedum op 12, 13 en 14 september 06-09-2016 20-09-2016 Details
Stremming bruggen Onderdendam 04-08-2016 04-09-2016 Details
Stremming deel Wolddijk 31-08-2016 03-09-2016 Details
Commissie- en raadsvergadering september 2016 31-08-2016 10-09-2016 Details
Tijdelijke school 31-08-2016 08-09-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning 31-08-2016 31-10-2016 Details
Wet milieubeheer, Onderweirum 9 Onderdendam 26-07-2016 16-09-2016 Details
Controle hondenbelasting en WOZ – gegevens zomer 2016 26-07-2016 14-09-2016 Details
Openingstijden Werkplein Noord-Groningen 26-07-2016 26-08-2016 Details
Hoorzitting 21 juli 2016 18-07-2016 22-07-2016 Details
Geen avondopenstellig burgerzaken in zomervakantie 18-07-2016 01-09-2016 Details
Bekendmaking ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen, P.P.H. Thelosen 14-07-2016 14-09-2016 Details
Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan 'Bedum Kern locatie Boterdiep' 12-07-2016 26-08-2016 Details
Actualisatie bebouwde komgrenzen 12-07-2016 30-08-2016 Details
Stremming bruggen zomer 2016 06-07-2016 21-07-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning 22-06-2016 22-08-2016 Details
Raadsvergadering 30 juni 2016 22-06-2016 25-07-2016 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 15-06-2016 15-08-2016 Details
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Bedum 09-06-2016 09-08-2016 Details
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’ 08-06-2016 08-08-2016 Details
Ambtshalve uitschrijving Oudman basisregistratie personen 02-06-2016 02-08-2016 Details