Vergunningen Beemster

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Beemster. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Beemster. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gedragscode raad Purmerend 2022
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Purmerend 2022
Verordening Begrafenisrechten 2022
Verordening rioolheffing Beemster 2022
Verordening Afvalstoffenheffing Beemster 2022
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 22a, 1463HB Noordbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijperweg 38, 1462MC Middenbeemster
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Purmerend 2022
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021'
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 25 te Zuidoostbeemster
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Beemster
Legesverordening Beemster 2022
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning thv Volgerweg 75 Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag alcoholwetvergunning Middenweg 48, 1463HC Noordbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Oostdijk 20, 1461DR Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Volgerweg 114b, 1461CB Zuidoostbeemster
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Middenweg 104, 1462HG Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Westerhem 45, 1462VA Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 84 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving evenementenvergunning Diverse locaties te Beemster
Verordening Precariobelasting Beemster 2022
Verordening hondenbelasting Beemster 2022
Verordening kwijtschelding Beemster 2022
Kennisgeving vergunning driehoeksborden diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontheffing Zondagswet Rijperweg 50, 1462 ME Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag alcoholwetvergunning Rijperweg 50, 1462 ME Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning driehoeksborden diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst melding manifestatie parkeerterrein Rijn Middelburgstraat 1, 1462NV Middenbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Noorderpad 31b, 1461CC Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Nachtegaalstraat 18 te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing Zondagswet Rijperweg 50, 1462 ME Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning diverse locaties te Middenbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Westdijk 46, 1464PC Westbeemster
Verordening toeristenbelasting Beemster 2022
Beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Tuinderij - Oost
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Oostdijk 20, Zuidoostbeemster" en ontwerp-omgevingsvergunning...
Vaststelling Bomenkaart Beemster en Purmerend
Nota Omgevingskwaliteit Purmerend
Kennisgeving ontheffing Rvv diverse locaties te Beemster
Kennisgeving plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg Purmerenderweg thv nr 55, 1641DD Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuiddijk 11 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Perceel 4521 sectie G695 en G1240 te Beemster
Vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster
Kennisgeving omgevingsvergunning Verloreneind 1, 1464GC Westbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing Rvv diverse locaties te Beemster
Kennisgeving collectevergunning Gemeente Beemster
Kennisgeving collectevergunning Gemeente Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing Rvv diverse locaties te Beemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De nieuwe tuinderij kavel 70 te Zuidoostbeemster
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nachtegaalstraat 18 te Middenbeemster