Vergunningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Besluit gegevensverstrekking BSGR 2023 03-11-2023 03-01-2024 Details
Leidraad Invordering BSGR 2023 (juli 2023) 18-10-2023 18-12-2023 Details
Hardheidsclausule Handreiking particuliere opvang Oekraïners 07-06-2023 07-08-2023 Details
Aanwijzingsbesluit BSGR 2023-2 22-03-2023 22-05-2023 Details
Leidraad Invordering BGSR 2023 (januari 2023) 20-03-2023 20-05-2023 Details
Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige/ WOZ-belanghebbende 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Aanwijzingsbesluit BSGR 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Uitvoeringsregeling belastingen BSGR 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen BSGR 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Besluit gegevensverstrekking BSGR 2019 02-12-2022 02-02-2023 Details
Leidraad Invordering 2022 02-12-2022 02-02-2023 Details
Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht 02-12-2022 02-02-2023 Details
Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten BSGR 2021 02-12-2022 02-02-2023 Details
Beleidsregels heffingsmaatstaf rioolheffing BSGR 2021 02-12-2022 02-02-2023 Details
Nota ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 21-03-2022 21-05-2022 Details
Leidraad Invordering BSGR 2021 (juli 2021) 21-03-2022 21-05-2022 Details
Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2022 21-03-2022 21-05-2022 Details
Leidraad Invordering BSGR 2021 (juli 2021) 13-12-2021 13-02-2022 Details
Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021 13-12-2021 13-02-2022 Details
Reglement automatische incasso BSGR 2022 13-12-2021 13-02-2022 Details
Regeling onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2017 26-04-2019 26-06-2019 Details
Verordening vaststelling financiële bijdragen deelnemers BSGR 2016 26-04-2019 26-06-2019 Details
Regeling waardering en afschrijving activa Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018 26-04-2019 26-06-2019 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 26-04-2019 26-06-2019 Details