Vergunningen Belastingsamenwerking Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Belastingsamenwerking Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Belastingsamenwerking Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit van het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland tot wijziging van de invorderingsrente
Officiële bekendmaking 2021 - 4
Officiële bekendmaking 2021 - 3
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Officiële bekendmaking 2021 - 2
Beleidsregel proceskosten bestuursrecht BSR
Reglement Auditcommissie BSR
Besluit ontheffing (fiscale) gegevensverstrekking aan derden BSR
Mandaatregeling BSR
Beleidsregel ambtshalve vermindering BSR
Mandaatbesluit directeur BSR
Nota waardering en afschrijving van activa BSR
Wijzigingsbesluit leidraad invordering gemeentelijke belastingen vanaf 2e halfjaar 2020 tot en met 1e...
Ondermandaatbesluit uitvoering Wet Bag
Wijziging officiële bekendmaking 2021 - 1
Officiële bekendmaking 2021 - 1
Reglement van orde dagelijks bestuur BSR
Uitvoeringsregeling belastingen BSR
Reglement van orde algemeen bestuur BSR
Incassoreglement BSR
Officiële bekendmaking 2020 - 4
Besluit van het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland tot wijziging van de invorderingsrente
Wijziging officiële bekendmaking 2020 - 3
Besluit elektronische bekendmaking BSR
Officiële bekendmaking 2020 - 3
Archiefverordening Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
Officiële bekendmaking 2020 - 2
Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR
Wijziging officiële bekendmaking 2020 – 1
Officiële bekendmaking
Elektronisch BSR-blad nummer 4, 21 november2019
Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden doro digitale reproducties personeelsdossiers BSR
Officiële bekendmaking 2019-3
Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR 2019
Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR 2019
Overlegverordening Georganiseerd Overleg BSR
Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Elektronisch BSR-blad nummer 2, 6 juni 2019
Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR
Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (WSRL en Hollandse Delta)
Leidraad invordering BSR
Klokkenluidersregeling BSR
Beleidsregel verkeer langs elektronische weg
Officiële bekendmaking 2019-1
Archiefverordening BSR
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Financiele verordening BSR
Verordening klachtbehandeling BSR
Controleverordening BSR