Vergunningen Bellingwedde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bellingwedde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bellingwedde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Vierde wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 06-12-2017 06-02-2018 Details
APV Bellingwedde 2017 06-11-2017 06-01-2018 Details
Gemeente Bellingwedde - parkeren - Dorpsplein Bellingwolde 04-10-2017 04-12-2017 Details
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Tjabbestreek 25 te Blijham 04-10-2017 04-12-2017 Details
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Borgesiusweg 2 te Wedde 04-10-2017 04-12-2017 Details
Regeling briefadres gemeente Bellingwedde 2017 30-08-2017 30-10-2017 Details
Derde wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 30-08-2017 30-10-2017 Details
Beleidsregel bijtincidenten honden gemeente Bellingwedde 2017 18-07-2017 18-09-2017 Details
Verordening Blijverslening gemeente Bellingwedde 31-05-2017 31-07-2017 Details
Re-integratieverordening Participatiewet Bellingwedde 2017 31-05-2017 31-07-2017 Details
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Bellingwedde 2017 31-05-2017 31-07-2017 Details
Intrekking Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bellingwedde 2015 29-05-2017 29-07-2017 Details
Mandaatbesluit Bellingwedde 2017 29-05-2017 29-07-2017 Details
Tweede wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 19-05-2017 19-07-2017 Details
Financiële verordening gemeente Bellingwedde 2017 18-05-2017 18-07-2017 Details
Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure 11-05-2017 11-07-2017 Details
Gemeente Bellingwedde - Opheffen éénrichtingsverkeer - Albert Wubsweg Wedde 22-02-2017 22-04-2017 Details
Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening Bellingwedde 13-02-2017 13-04-2017 Details
Verkeersbesluit 18-01-2017 28-02-2017 Details
Gemeente Bellingwedde Winschoterweg Blijham - instellen 60km/u & verbod motorvoertuigen - Winschoterweg... 11-01-2017 11-03-2017 Details
Verordening afvalstoffenheffing Bellingwedde 2017 02-01-2017 02-03-2017 Details
Eerste wijziging op de Verordening Wmo gemeente Bellingwedde 2015 02-01-2017 02-03-2017 Details
Klachtenregeling GGD Groningen 30-12-2016 28-02-2017 Details
Wijzigingsbesluit APV Bellingwedde 2016 30-12-2016 28-02-2017 Details
Wegsleepverordening Bellingwedde 30-12-2016 28-02-2017 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 30-12-2016 28-02-2017 Details
Verordening Starterslening gemeente Bellingwedde 30-12-2016 28-02-2017 Details
Legesverordening Bellingwedde 2017 30-12-2016 28-02-2017 Details
Wijzigingsverordening winkeltijden Bellingwedde 2017 30-12-2016 28-02-2017 Details
Verordening Rioolheffing Bellingwedde 2017 30-12-2016 28-02-2017 Details
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bellingwedde 2016 29-12-2016 28-02-2017 Details
Intrekking publicatie Gemeenteblad 2016/162179 21-12-2016 21-02-2017 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo 2015 14-12-2016 15-06-2017 Details
Nevenfunctie raadslid de heer F. J. van Benten 23-11-2016 22-02-2017 Details
Afvalstoffenverordening Bellingwedde 2016 22-11-2016 22-01-2017 Details
Openbare kennisgeving vacature raad 02-11-2016 02-12-2016 Details
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1998 - Wijzigingsplan Tweekarspelenweg... 13-07-2016 13-09-2016 Details
Nr. 4/9-2 01-07-2016 01-09-2016 Details
Gemeente Bellingwedde - uitbreiding 30km-zone - Hoofdweg Wedde 11-05-2016 11-07-2016 Details
Gemeente Bellingwedde - parkeerverbod - Voorstraat (gedeeltelijk) en Oudeweg te Oudeschans 28-04-2016 28-06-2016 Details
Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1998 – Wijzigingsplan Tweekarspelenweg 12 Blijham’ 15-04-2016 15-06-2016 Details
Omgevingsvergunning Hoornderweg 35 Wedde 14-04-2016 14-06-2016 Details
Wijziging richtlijnen bijzondere bijstand 30-03-2016 29-04-2016 Details
FINANCIELE VERORDENING PG&Z 18-03-2016 18-05-2016 Details
CONTROLEVERORDENING PG&Z 18-03-2016 18-05-2016 Details
PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE BELLINGWEDDE 2016 24-02-2016 24-04-2016 Details
Omgevingsvergunning Hoofdweg 125 Bellingwolde 24-02-2016 24-04-2016 Details
Dienstverleningshandvest Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen 27-01-2016 27-03-2016 Details
CENTRUMREGELING BESCHERMD WONEN EN OPVANG GRONINGEN 27-01-2016 27-03-2016 Details
RAADSBESLUIT 30-12-2015 29-02-2016 Details