Vergunningen Bergeijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergeijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergeijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, De Waterlaat 19 in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Kievitlaan 9 in Riethoven, bouwen van een tuinhuis
verleende reguliere omgevingsvergunning, Puttendijk 7 in Bergeijk, plaatsen van een tijdelijke woonunit
geweigerde reguliere omgevingsvergunning, Elskensakker 24 in Bergeijk, aanleggen van een inrit/uitweg
verleende reguliere omgevingsvergunning, Rijt 56 in Luyksgestel, verbouwen van een woning
verleende APV vergunning, Molenstraat 37 in Riethoven, houden van een loterij en kerstboomverbranding...
verleende reguliere omgevingsvergunning, Hooge Berkt 12 a in Bergeijk, verbouwen/uitbreiden van een woning
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Lange Akkers 4 in Westerhoven, uitbreiden en verbouwen van de...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hoek 38 in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Heiereind 10 in Riethoven, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen sloopmelding, Zwarte Bergendreef 1 in Luyksgestel, saneren van een voormalig gebouw
verleende reguliere omgevingsvergunning, Vlieterdijk 8 in Bergeijk, bouwen van een woning en een garage
Gemeente Bergeijk - Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Kempenplus
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Fressevenweg 7 in Bergeijk, herbouwen van een bedrijfswoning
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vlieterdijk 8 in Bergeijk, bouwen van een woning en een garage
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Lange Akkers 16 in Westerhoven, verbreden van een dakkapel
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vinklaan 28 in Riethoven, verbouwen van een woning (intern)
Gemeente Bergeijk - Instemmingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Kempenplus
verleende reguliere omgevingsvergunning, Boterbloemstraat 11 in Bergeijk, plaatsen van een erker
verleende reguliere omgevingsvergunning, Bucht 45 d in Bergeijk, plaatsen van een erfafscheiding
verleende reguliere omgevingsvergunning, Het Kaar 20 in Bergeijk, bouwen van een verdieping op een woning
verleende reguliere omgevingsvergunning, Jeneverbesdreef 8 in Bergeijk, aanleggen van een inrit/uitweg
verleende reguliere omgevingsvergunning, Hobbel 15 in Riethoven, kappen van 1 eik
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Lijnt 12 a in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Witrijt 21 in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Gemeente Bergeijk - Raadsvergadering donderdag 25 november 2021
Rectificatie: Gemeente Bergeijk - Ontwerpbestemmingsplan 'Treurenberg I 1095'
verleende APV vergunning, de kern Weebosch in Bergeijk, huis aan huis verkopen van koeken op 12 december...
Intrekking omgevingsvergunning, Riethovensedijk 27 in Bergeijk, bouwen van een woning
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Steenovens 120 in Westerhoven, plaatsen van een woonwagen met...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Boscheind 68 in Luyksgestel, bouwen van een paardenstal
Ingekomen aanvraag intrekken omgevingsvergunning, Riethovensedijk 27 in Bergeijk, bouwen van een woning
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Steenovens 122 in Westerhoven, plaatsen van een woonwagen met...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 21 in Luyksgestel, bouwen van een schuur met carport
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Heiereind, E 82, in Riethoven, plaatsen van een woonunit
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 21 in Luyksgestel, bouwen van een overkapping en carport
Ingekomen APV melding, centrum van Bergeijk (rondom kiosk), organiseren van de kerstmarkt Bergeijk op...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Postiljon 27 in Luyksgestel, plaatsen van een schutting
Ingekomen APV melding, de Gestelplaetse in Luyksgestel, organiseren van het Winterfestijn Luyksgestel...
Verlengen beslistermijn, Rijt 56 in Luyksgestel, verbouwen van een woning
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Treurenberg 5’
Gemeente Bergeijk - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parkeerplaats Hof 150-152’
Gemeente Bergeijk - (Technisch) Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Gemeente Bergeijk - Instemmingsbesluit (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Berkenlaan 18 in Bergeijk, kappen van bomen
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hooge Berkt 21 a in Bergeijk, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ingekomen milieumelding, Leemskuilen 28a in Westerhoven, veranderen van het bedrijf (verhogen en verleggen...
Verlengen beslistermijn, Hooge Berkt 12 a in Bergeijk, verbouwen van een woning
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai – Neerrijt (hoek Rijt/Neerrijt) te Luyksgestel
verleende reguliere omgevingsvergunning, De Haspel 26 in Bergeijk, bouwen van een carport