Vergunningen Bergen (L)

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen (L). Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen (L). Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, Grensweg 21, 5853EN... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Bijstempelbeleid 23-11-2022 23-01-2023 Details
Handhavings- en sanctiestrategie Drank- en Horecawet gemeente Bergen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Excessenregeling 23-11-2022 23-01-2023 Details
Beleidsregels standplaatsen Bergen 2017 22-11-2022 22-01-2023 Details
Aanvalsplan participatiewet 2019 - 2022 22-11-2022 22-01-2023 Details
Beleidsregel Wet Taaleis 22-11-2022 22-01-2023 Details
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2022 22-11-2022 22-01-2023 Details
Economisch programma Bergen 2030 22-11-2022 22-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand tot 4 appartementen,... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Programma vrijetijdseconomie Gemeente Bergen 22-11-2022 22-01-2023 Details
Aanpak mensenhandel Gemeenten Noord- en Midden-Limburg 22-11-2022 22-01-2023 Details
Speelruimteplan Gemeente Bergen (L) 2021 - 2024 21-11-2022 21-01-2023 Details
Ontwerpbesluit op omgevingsvergunning, Vossenheuvel 4a, 5855EE Well L 21-11-2022 21-01-2023 Details
Beleidskader Participatie en Zelfsturing 2021 21-11-2022 21-01-2023 Details
Nota Reserves en voorzieningen 2021 21-11-2022 21-01-2023 Details
Treasurystatuut 2021 gemeente Bergen 21-11-2022 21-01-2023 Details
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bergen (L) 2019 21-11-2022 21-01-2023 Details
Onderwijskansenbeleid Gemeente Bergen 2019-2023 21-11-2022 21-01-2023 Details
Beleidsregels bijzondere bijstand inrichtingskosten statushouders Bergen 2018 21-11-2022 21-01-2023 Details
Ontvangst sloopmelding verwijderen asbesthoudend materiaal uit woning aan Gochsedijk 56 te Siebengewald 21-11-2022 21-01-2023 Details
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Molenkampweg 8, 5851DH Afferden L 21-11-2022 21-01-2023 Details
Nota Grondbeleid 2020 21-11-2022 21-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen, Wethouder Kortingstraat... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Privacybeleid 21-11-2022 21-01-2023 Details
Nota dienstverlening 2021 21-11-2022 21-01-2023 Details
Beheerregeling basisregistratie personen 2014 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels bestuurlijke boete VVWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels terug- en invordering VWVB, IOAW en IOAZ 18-11-2022 18-01-2023 Details
Energievisie gemeente Bergen 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels tegenprestatie 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Bergen L 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels verhaal VVWB 2014 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregel Niet Uitkerings Gerechtigden 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels Loonkostensubsidie 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels individuele studietoeslag 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 18-11-2022 18-01-2023 Details
Beleidsregels beschut werken 18-11-2022 18-01-2023 Details
Voornemen om een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een Ad Blue installatie bij tankstation... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Spitsbrug 10, 5851AC Afferden L 17-11-2022 17-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 36 t/m 42 ter inzage 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 32 zonnepanelen als grondopstelling,... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Termijnverlenging omgevingsvergunning, Wolfsven 11, 5855ER Well L 14-11-2022 14-01-2023 Details
Noodbesluit ''Tijdelijke Crisisnoodopvang'' 14-11-2022 14-01-2023 Details
Voorbereidingsbesluit Moleneind 2a in Well 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Bergen L - Verkeersbesluit Snellaadpaal - Murseltseweg Nieuw Bergen 10-11-2022 10-01-2023 Details
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Paulus Potterstraat 5, 5854EZ Bergen L 10-11-2022 10-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel van een woning, Pieter... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een tijdelijke noodopvang... 10-11-2022 10-01-2023 Details