Vergunningen Bergen (LI)

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen (LI). Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen (LI). Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gewmeenteblad 376, 18 oktober 2017, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen (L)
Gemeenteblad 377, 18 oktober 2017, Aijenseweg 28, plaatsen propaangastank
Gemeenteblad 375, 18 oktober 2017, Verordening procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Bergen...
Gemeenteblad 373, 18 oktober 2017, Langstraat 45, kappen 9 eikenbomen
Gemeenteblad 374, 18 oktober 2017, Gochsedijk 2, oprichten woning
Gemeenteblad 367, 18 oktober 2017, Lammerskamp 8 en 8a, oprichten van 2 woningen
Gemeenteblad 371, 18 oktober 2017, Gening 35, kappen 3 eikenbomen
Gemeenteblad 370, 18 oktober 2017, Heidepad 12, kappen 9 bomen
Gemeenteblad 369, 18 oktober 2017, Vliespas 3 t/m 9, bouw 4 woningen
Gemeenteblad 368, 18 oktober 2017, Buizerdstraat 10, plaatsen erfafscheiding
Gemeenteblad 372, 8 oktober 2017, Papenbeek 63, kappen 1 beukenboom
Gemeenteblad 366, 18 oktober 2017, Heukelom 4, verwijderen asbesthoudend materiaal uit CV-ruimte
Gemeenteblad 365, 10 oktober 2017, Bargapark 82, oprichten kapsalon
Gemeenteblad 364, 10 oktober 2017, Gochsedijk 110, verbouw van een winkelpand
Gemeenteblad 363, 20 oktober 2017, Van Ophovenstraat 5, tijdelijk plaatsen woonunits
Gemeenteblad 362, 10 oktober 2017, Lammerskamp 8 en 8a, oprichten van 2 woningen
Gemeenteblad 361, 10 oktober 2017, Kasteellaan 16, plaatsen dakkapel
Gemeenteblad 358, 10 oktober 2017, Jeroen Boschstraat 2, wijzigen bestemming van gebruik bank naar wonen...
Gemeenteblad 360, 10 oktober 2017, Parallelweg 7, oprichten stal
Gemeenteblad 359, 10 oktober 2017, Oude Bergse Heide 13, plaatsen dakkapel
Gemeenteblad 356, 9 oktober 2017, Kampweg 1a, kleinschalige horeca
Gemeenteblad 357, 9 oktober 2017, Algemene subsidieverordening Bergen (L) 2017
Gemeenteblad 344, 4 oktober 2017, aanwijzing toezichthouder Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen...
Gemeenteblad 347, 4 oktober 2017, Bargapark 82, oprichten kapsalon
Gemeenteblad 355, 4 oktober 2017, Bargapark 90 (unit), kappen van 2 eikenbomen
Gemeenteblad 354, 4 oktober 2017, Gaesdoncksestraat 4, kappen van 1 appelboom
Gemeenteblad 351, 4 oktober 2017, Rijksweg-Zuid 26, kappen van 20 bomen
Gemeenteblad 353, 4 oktober 2017, Burgemeester van Kempenstraat 8, kappen van 2 naaldbomen
Gemeenteblad 350, 4 oktober 2017, Lindenlaan 4, wijzigen bedrijfswoning in burgerwoning
Gemeenteblad 349, 4 oktober 2017, Nicolaasstraat 12, het kappen van 10 naaldbomen
Gemeenteblad 348, 4 oktober 2017, Mosaïque, plaatsen kunstwerk
Gemeenteblad 345, 4 oktober 2017, Kapelstraat 4, kappen van een coniferenhaag
Gemeenteblad 346, 4 oktober 2017, Gening 35, kappen van 3 bomen
Gemeenteblad 331, 28 september 2017, Dijkring Afferden L, kappen van 387 bomen
Gemeenteblad 334, 28 september 2017, Gochsedijk 110, verbouwen bedrijfspand
Gemeenteblad 337, 28 september 2017, Kleefstraat 33, kappen van 1 eikenboom
Gemeenteblad 332, 28 september 2017, Boermansstraat 1b, kappen 5 bomen
Gemeenteblad 343, 28 september 2017, Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018
Gemeenteblad 342, 28 september 2017, Gening 35, kappen 1 conifeer en 2 eikenbomen
Gemeenteblad 341, 28 september 2017, Kerkuil 8, oprichten woonhuis
Gemeenteblad 340, 28 september 2017, Mosaïque 1, oprichten slijterij als nevenactiviteit bij een horecainrichting...
Gemeenteblad 339, 28 september 2017, Fazantstraat 22, kappen van 1 eikenboom
Gemeenteblad 338, 28 september 2017, Ericaweg 5, kappen van 1 spar
Gemeenteblad 337, 28 september 2017, Kleefstraat 33, 5854 BK, kappen van 1 eikenboom
Gemeenteblad 336, 28 september 2017, Lindenlaan 2, kappen van 1 dennenboom
Gemeenteblad 335, 28 september 2017, Buizerdstraat 10, plaatsen erfafscheiding
Gemeenteblad 334, Gochsedijk 110, verbouwen bedrijfspand
Gemeenteblad 333, 28 september 2017, Kleine Horsterweg 2, verwijderen asbesthoudende materialen
Gemeenteblad 332, 28 september 2017, Boermansstraat 1b, 5854 BR, kappen 5 bomen
Gemeenteblad 329, 20 september 2017, Wezerweg 5, het kappen van een kastanjeboom en een fijnspar