Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit van het centraal stembureau op het verzoek van een politiek groepering tot registratie van een...
Besluit van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot registratie van een...
Gemeente Bergen op Zoom - De gemeenteraad vergadert in november/december 2021
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, Kadastraal perceel,...
Gemeente Bergen op Zoom - BuurtNatuur actie ‘Vergroen je wijk’
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen, verbouwen en vergroten...
Gemeente Berge op Zoom - Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure verandering tankstation voor...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor hetorganiseren van indoor cycling marathon...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het Nieuwstraat 7a, Bergen op Zoomplaatsen...
Gemeente Bergen op Zoom - Kap-/verplantmeldingen Gageldonk West
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame tbv een...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit, Maskeplaats...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevelpui,Bernadettestraat...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het realiseren...
Gemeente Bergen op Zoom - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester Hulshofstraat 7
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een gezondheidscentrum (GZC...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonwagen, Hollandhaven...
Gemeente Bergen op Zoom - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Gemeente Bergen op Zoom- Doordeweekse nachtafsluitingen A4 vanaf 22 november
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de loods, Zeelandhaven...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Zeelandhaven...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het uitvoeren van groot onderhoud aan restaurant...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw, Halsterseweg...
Verlening omgevingsvergunning voor de reconstructie Halsterseweg Noord te Halsteren
Gemeente Bergen op Zoom - Gemeente organiseert webinar voor huurders over energie besparen
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het vestigen van een bedrijf voor de logistiek...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het kamersgewijs bewonen van een woning...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Halsterseweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een gesloten bodemsysteem,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het oprichten van een innovatie Centrum...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het herinrichten van de Halsterseweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijplaatsen van een lekbak op bestaande...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het verbouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed &...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Melding mobiel breken bouw- en sloopafval voor de locatie Pinksterbloemstraat,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 48 appartementen (Markiezaten,...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het ontwikkelen van een containerterminal,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande woning,...
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een berging aan de zijkant...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het realiseren...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van 28 nieuwbouw koopwoningen...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een extra dakraam, Colognekaai...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het veranderen van de voorgevel, Halsterseweg...
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het verwijderen van een draagmuur, Moreelsestraat...