Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Bergen op Zoom 2023-2025 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verlening omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementencomplex aan de Brechterhoeflaan... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Rectificatie nav publicatie dd 9-11-2022 voor het verduurzamen van 170 woningen... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een grootschalig batterijsysteem... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Méér zorgverzekering voor minder geld 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - De gemeenteraad vergadert in november/december 2022 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Herhaalde oproep donaties Oekraïnse vluchtelingen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van dakkapellen, van een... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, Kadastraal... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuw pannendak, Van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van 24 tijdelijke woningen... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het gewijzigd... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Kennisgeving ontwerpbeschikkingWet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen (deel bebouwing... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Bomen kappen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het schilderen van de buitengevel, Stationsstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van winkel en appartement,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zijraam, Kapitein Boscampbrink... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsverginning voor het realiseren van een levensloopbestendige... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Oostmoer... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Vaststelling bestemmingsplan ‘Klein Molenbeek 4 en 9’ 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de in-/uitrit, Schorrenkruid... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Zuid-Westsingel... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van winkelruimte en parkeergelegenheid,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-/uitrit bij een... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel, Omloop... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het schuurdak, Zuider Kreekweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Faurestraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verkeersbesluit elektrische laadpalen - Melassekaai 21-11-2022 21-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 28 november 2022 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een PostNL pakket- en briefautomaat... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkel... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een inrichting... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het legaliseren... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Minderbroederstraat... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, Botter 6, Bergen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel, Omloop 51,... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Geweigerde omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit, Halsterseweg... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van installaties op het dak,... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Moeregrebstraat... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakramen, Watermolenpad... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verduurzamen van 480 woningen bestaande... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - GRATIS ENERGIECOACH AAN HUIS 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Bomen kappen 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Heb je een huurwoning en wil je ook aan de slag met energie besparen? 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe inrit aan straatzijde... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van winkelruimte met bovenwoning... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen... 09-11-2022 09-01-2023 Details