Vergunningen Bergen op Zoom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bergen op Zoom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bergen op Zoom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
In de kliko ermee! 27-09-2023 27-11-2023 Details
Bekendmaking: Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht 27-09-2023 27-11-2023 Details
Wet milieubeheer: Van Konijnenburgweg 56, Bergen op Zoom 27-09-2023 27-11-2023 Details
De gemeenteraad vergadert in oktober en november 2023 27-09-2023 27-11-2023 Details
Kapmelding 27-09-2023 27-11-2023 Details
Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) 27-09-2023 27-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/085207-09-2023 Blankenweg 2, Bergen op Zoom, het plaatsen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Verlening omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarde voor de realisatie van 32 appartementen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: WO/2023/0729 Piusplein, het plaatsen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom -Kennisgevingen verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/085611-09-2023 Engelsestraat 18, Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) WO/2023/0634 Kapelaan Molstraat 16,... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Bekendmaking evenementenvergunning, vergund evenement- en tapvergunning, Potterstraat Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Bergen op Zoom: Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: WO/2023/0732 Kastanjelaan... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Inbrekers, maak het ze niet te makkelijk! 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) WO/2023/0618 Oude Moerstraatsebaan... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) WO/2023/0707 Halsterseweg 1, Halsteren 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Omgevingsvergunningvrije activiteit voor Colijnspolder 12a, Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor De Moerkens... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) 20-09-2023 20-11-2023 Details
Wet milieubeheer: Dubbelstraat 88 te Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/085008-09-2023 Zuivelstraat 39a, Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/085906-09-2023 Steenspil 10m, Halsteren 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Burgemeester Van Hasseltstraat... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/084809-09-2023 Hertshoornstraat 19, Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/084608-09-2023 Akkerhoef 11, Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/084906-09-2023 Daansbergen 20, Halsteren 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/084408-09-2023 Spinolaberg 2, Halsteren, het aanpassen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/085431-08-2023 Colijnspolder 12a, Bergen op Zoom 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Stationsstraat 12 A, Bergen op... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Bekendmaking evenementenvergunning: Vergund evenement- en tapvergunning, Steenbergsestraat 40 Bergen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) WO/2023/0558 Oude Moerstraatsebaan... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Bekendmaking evenementenvergunning: Vergund evenement- en tapvergunning, Steenbergsestraat 40 Bergen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) WO/2023/0721 Strienestraat 2, Bergen... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom - Verleende omgevingsvergunning (regulier) WO/2023/0618 Oude Moerstraatsebaan... 20-09-2023 20-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom – Verleende vergunning evenement 15-09-2023 15-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom – Verleende vergunning evenement 15-09-2023 15-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom – Verleende tapvergunning 15-09-2023 15-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom – Verleende vergunning evenement 15-09-2023 15-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom – Verleende tapvergunning 15-09-2023 15-11-2023 Details
Gemeente Bergen op Zoom – Verleende tapvergunning 15-09-2023 15-11-2023 Details
Subsidiebeleid ' Doen wat Nodig is" 15-09-2023 15-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/081829-08-2023Gouvernementsplein 1 en Wouwsestraat 1,1a... 13-09-2023 13-11-2023 Details
Voorkom wateroverlast door troep in riookolken! 13-09-2023 13-11-2023 Details
TER INZAGE LEGGING ONTWERP BESLUITEN Kennisgeving ontwerpbeschikking WO/2023/041404-09-2023 Ooitas 3,... 13-09-2023 13-11-2023 Details
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/074205-09-2023 Langeweg 15, Bergen... 13-09-2023 13-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/083028-08-2023 Wouwsestraatweg 178, Bergen op Zoom, het... 13-09-2023 13-11-2023 Details
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/072531-08-2023 Vetterik 4, Halsteren,... 13-09-2023 13-11-2023 Details
Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: WO/2023/081628-08-2023 Calandweg 16a, Bergen op Zoom, het plaatsen... 13-09-2023 13-11-2023 Details