Vergunningen Best

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Best. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Best. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Besluit omgevingsvergunning, Kruisparkweg/Oirschotseweg te Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminakanaal in Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg 17-19 te Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ontvangen milieumelding, de Run 12 in Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Seinheuvel 3 in Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dijkpad 1 in Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Seinheuvel ong. in Best 01-02-2023 01-04-2023 Details
Voornemen tot openbare verpachting van landbouwgrond 2023 in de gemeente Best 31-01-2023 31-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Philip van der Goesstr 10 in Best 31-01-2023 31-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Grasklokje 77 in Best 31-01-2023 31-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Bloemendonk ong. en Bomenbeemd ong. in Best 30-01-2023 30-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, P.J. Haagenstraat 2 in Best 30-01-2023 30-03-2023 Details
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Bloemendonk 1 t/m 21 en Bomenbeemd 46 en 48 in Best 30-01-2023 30-03-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 2 in Best 30-01-2023 30-03-2023 Details
Ontvangen milieumelding, de Dieze 28C in Best, unit 1 27-01-2023 27-03-2023 Details
Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boterhoek en Wilhelminaplein... 27-01-2023 27-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 3 in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 7 in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Ontvangen milieumelding, de Run 21 in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 9 in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Kerkhofpad 3 in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 5 in Best 27-01-2023 27-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Dr. C.R. Hermansstraat 2 in Best 26-01-2023 26-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 20 in Best 26-01-2023 26-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Nazarethstraat ong. in Best 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 24-01-2023 24-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Johan Frisopark 45 in Best 23-01-2023 23-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Bomenbeemd 44 in Best 23-01-2023 23-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Mgr. Zwijsenstraat 85 in Best 20-01-2023 20-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Gildelaan 4 in Best 20-01-2023 20-03-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Nazarethstraat ong. in Best 19-01-2023 19-03-2023 Details
Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Dommel... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mauritslaan 18 in Best 19-01-2023 19-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 32K, 32L en 32M in Best 19-01-2023 19-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Willem de Zwijgerweg 98 in Best 19-01-2023 19-03-2023 Details
Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Europaplein... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Kruisbeemdenweg 9 en 11 in Best 18-01-2023 18-03-2023 Details
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kruisbeemdenweg 9 en 11 in Best 18-01-2023 18-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 27 in Best 17-01-2023 17-03-2023 Details
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Veenpluis 4-6 17-01-2023 17-03-2023 Details
Niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning, Vijverweg 13 t/m 21 in Best 16-01-2023 16-03-2023 Details
Ontvangen omgevingsmelding, Mgr. Dr. Th. Goossensstraat 61 in Best 16-01-2023 16-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Centrum in Best 16-01-2023 16-03-2023 Details
Besluit evenementenvergunning, Dorpsplein, parkeerplaats AH in Best 13-01-2023 13-03-2023 Details
Ontvangen melding lozing, Zandstraat 28 in Best 12-01-2023 12-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 15 in Best 12-01-2023 12-03-2023 Details
Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kruisbeemdenweg 15 in Best 12-01-2023 12-03-2023 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Randweg 8 in Best 11-01-2023 11-03-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning, Trompstraat 24 in Best 11-01-2023 11-03-2023 Details