Vergunningen Binnenmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Binnenmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Binnenmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat...
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel”
Verordening Watertoeristenbelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening kwijtschelding 2019
Verordening Precariobelasting 2019
Besluit compensatie doorberekende precariobelasting waterbedrijf 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Marktgeldverordening 2019
Verordening haven- en kadegelden 2019
Verordening Toeristenbelasting 2019
Openstelling zon- en feestdagen 2019
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen ‘Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek’...
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’
Exploitatieovereenkomst Bij de Watertoren ’s-Gravendeel en Prinsenhof Puttershoek
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen
Omgevingsvergunning verleend voor:
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Binnenmaas 2019
Omgevingsvergunning verleend voor:
Vaststelling belastingverordeningen
Vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Gemeente Binnenmaas - Verkeersbesluit elektrische oplaadpaal - Dokter de Vliegerstraat, Heinenoord
Vastgestelde bestemmingsplannen
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel”
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat...
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Besluiten Maatschappelijke Ondersteuning
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Inrichtingsplan weekmarkt ‘s-Gravendeel
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor:
Omgevingsvergunning verleend voor: