Vergunningen Binnenmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Binnenmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Binnenmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat... 21-12-2018 21-02-2019 Details
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 Details
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel” 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening kwijtschelding 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening Precariobelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Besluit compensatie doorberekende precariobelasting waterbedrijf 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening hondenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Marktgeldverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening haven- en kadegelden 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Verordening Toeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Openstelling zon- en feestdagen 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen ‘Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat 33 Puttershoek’... 21-12-2018 21-02-2019 Details
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 Details
Exploitatieovereenkomst Bij de Watertoren ’s-Gravendeel en Prinsenhof Puttershoek 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Binnenmaas 2019 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Vaststelling belastingverordeningen 21-12-2018 21-02-2019 Details
Vastgestelde bestemmingsplannen 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 21-12-2018 21-02-2019 Details
Gemeente Binnenmaas - Verkeersbesluit elektrische oplaadpaal - Dokter de Vliegerstraat, Heinenoord 21-12-2018 21-02-2019 Details
Vastgestelde bestemmingsplannen 21-12-2018 21-02-2019 Details
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “In ’t Veldstraat 18 te ’s-Gravendeel” 21-12-2018 21-02-2019 Details
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Blauwesteenweg 5a Westmaas en Arent van Lierstraat... 21-12-2018 21-02-2019 Details
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Frisostraat 5 en 7 in ‘s-Gravendeel’ 21-12-2018 21-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’ 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Besluiten Maatschappelijke Ondersteuning 14-12-2018 14-02-2019 Details
Reservering parkeerplaats voor elektrische voertuigen 14-12-2018 14-02-2019 Details
Voornemen tot afwijken van het bestemmingsplan ‘Kooidieplaan 3 in Maasdam’ 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Inrichtingsplan weekmarkt ‘s-Gravendeel 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning aangevraagd voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details
Omgevingsvergunning verleend voor: 14-12-2018 14-02-2019 Details