Vergunningen Borne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Borne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Borne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit onttrekken spoorwegovergang Het Vlier aan het openbaar verkeer te Zenderen
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een aanbouw op de bestaande keuken om 2 slaapkamers te realiseren...
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan Bellefleur 11 te Borne
Vaststellingsbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Weerselosestraat 304 Hertme
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Weerselosestraat 304
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de schuur aan Brinkstraat 27 te Borne
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning met berging en overkapping aan Erve Wildyck 13 te...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een carport/berging aan Hanzestraat 7 te Borne
Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Ringoven 4 te Borne
Beeldkwaliteitsplan Weerselosestraat 304 Hertme
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening scholen...
Gemeente - Gemeente - Borne
Vastgestelde besluiten gemeentelijke coördinatieregeling: Bestemmingsplan “Algemene herziening Borne,...
Toestemming voor het plaatsen van een balkonhek aan Buitensingel 65 te Borne
Toestemming voor het bouwen van een bedrijfshal aan Scholtensoven 1 te Borne
Toestemming voor het bouwen van een bedrijfspand aan Rientjesoven 16 te Borne
Beeldkwaliteitsplan schoollocaties, uitbreiding Beekparkschool en uitbreiding De Vonder
Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Mispel 10 te Borne
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de theeschenkerij in logiesfunctie aan Hesselerweg 9 te Borne
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een aanbouw aan Bellefleur 11 te Borne
Aanvraag vergunning voor het melden van brandveilig gebruik logiesfunctie aan Hesselerweg 9 te Borne
Aanvraag vergunning voor het melden van brandveilig gebruik De Bokkesprong aan Wetering 3 te Hertme
Toestemming voor het bouwen van een bedrijfspand aan Vormerij 5 te Borne
Toestemming voor het wijzigen van de brandcompartimentering aan Scholtensoven 19 te Borne
Gemeente - Gemeente - Borne
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Lover 26a te Borne
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de stallingsruimte aan Hedeveldsweg 14 te Borne
Ingetrokken aanvraag voor het opsplitsen van het woongedeelte in 3 zelfstandige wooneenheden aan Hoofdstraat...
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit t.b.v. 38 appartementen aan Wieldijksgaarden 2 t/m...
Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van karresporen aan Hedeveldsweg 14 te Borne
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Anemoon 9 te Borne
Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een uitloop aan Hedeveldsweg 14 te Borne
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een balkonhek aan Buitensingel 65 te Borne
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zuilen met toegangspoorten aan Hedeveldsweg 14 te Borne
Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een balkonreling aan Buitensingel 65 te Borne
Subsidieregeling Z-route subregio Midden-Twente gemeente Borne 2021
Toestemming voor de intocht van Sinterklaas op zaterdag 13 november 2021 van 13:30 tot 17:00 uur in het...
Aanvraag vergunning voor een gebruiksmelding van een kantoorpand aan Rheineplein 1 te Borne
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Lover 26a te Borne
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Twickelerblokweg, zuidelijk van nr. 12a te Borne
Toestemming voor het aanleggen van 2 uitritten aan Oude Hengeloseweg 30b te Borne
Toestemming voor het plaatsen van een bouwunit en het afzetten van een terrein aan Kleiweg, achter nr....
Toestemming voor het aanleggen van een uitrit aan Oude Hengeloseweg 36 te Borne
Toestemming voor het uitbouwen van de woning aan Saturnusstraat 37 te Borne
M.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van school in De Horsten in de Bornsche Maten
Aanvraag vergunning voor het kappen van 6 bomen, inclusief herplant tussen Europastraat 32 en 50 te Borne
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de Beekparkschool aan Bongerdsweg 2 te Borne
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuur aan Reigershof 17 te Borne
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een afdak aan Bezoenstraat 4 te Borne
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan kavel 46 De Veldkamp te Borne