Vergunningen Borne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Borne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Borne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunningen week 04
Verleende (reguliere) omgevingsvergunningen week 04
Ingediende (reguliere) aanvragen omgevingsvergunningen week 04
Vergunning Drank- en horeca Tuinrestaurant Hesselerweg 9 in Borne
Terrasontheffing Grand café De Steeg
Ontheffing Drank en horecawet (artikel 35) Grandcafé De Steeg i.v.m. Carnaval 2016
Evenementenvergunning Grandcafé De Steeg m.b.t. activiteiten rondom Carnaval 2016
Evenementenvergunning De Klos Carnaval 2016
Carnavalsoptocht Stichting Borns Carnaval Centrum Borne 2016
Ontheffing Drank- en horecawet (art. 35) Carnaval Zenderen
Loting vrijgekomen standplaats op De Dorsvloer
Verleende (reguliere) omgevingsvergunningen
Ingediende (reguliere) aanvragen omgevingsvergunningen week 3
Buiten behandeling laten omgevingsvergunning week 3
Evenementenvergunning Carnaval Zenderen 2016
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bornsche Maten 2015
Ontwerpbestemmingsplan Centrum, herziening Marktplein 27
Verleende (reguliere) omgevingsvergunningen week 2
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening crematorium
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan“Woongebied Borne West, Veldovenweg 9”, Borne
Ingediende (reguliere) aanvragen omgevingsvergunningen week 02
Ontwerpbestemmingsplan Centrum, herziening Marktplein 27
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan“Woongebied Borne West, Veldovenweg 9”, Borne
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bornsche Maten 2015
Beleidslijn Bibob 2015 Gemeente Borne
B en W voorstel 15INT03349
Verleende (reguliere) omgevingsvergunningenweek 1
Ingediende (reguliere) aanvragen omgevingsvergunningen week 1
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplanprocedure.
Buiten behandeling laten omgevingsvergunningen week 1
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan Kom Borne
Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 2015, gemeente Borne
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan Kom Borne
Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 2015, gemeente Borne
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 gemeente Borne
Tarievenverordening voor gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 gemeente...
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2016 gemeente Borne
Verleende (reguliere) omgevingsvergunningen week 53
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 gemeente Borne
Ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning week 53
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning week 53
Ingediende (reguliere) aanvragen omgevingsvergunningen week 53
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en de invordering van rioolaanleg- en aansluitrecht 2016 gemeente Borne
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016 gemeente Borne