Vergunningen Boxmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boxmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boxmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het milieuneutraal veranderen van een inrichting
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (stikstoftank)
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Huize Loon”
Gemeente Boxmeer - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het verbouwen bedrijfsgebouw t.b.v....
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Lange Heggen West” Beugen
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen 16 woningen en handelen in strijd bestemmingsplan
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (WMO zorgunit)
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het aanleggen van een uitweg (tijdelijk)
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen pré-mantelzorgwoning
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen woning en handelen in strijd bestemmingsplan
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen woning en handelen in strijd bestemmingsplan
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - kappen boom
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen woning
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen mantelzorgwoning
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen fietsenstalling
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen woning
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het brandveilig gebruik
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het verbouwen woning enhandelen in strijd met bestemmingsplan
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen bouwwerk (recreatie chalet) en handelen...
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het gewijzigd bouwen van een woning
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van bijbehorende bouwwerken (2 tijdelijke...
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning -bouwen woning en aanleggen uitweg
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen woning
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen veldverlichtingsinstallatie
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van een bijbehorend bouwwerk
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - bouwen bouwwerk (tijdelijke woonunit) en handelen...
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning en het aanleggen van een...
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen overkapping
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen garage
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - buitenkant woning stuken in kleur wit
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het aanleggen van een uitweg (2e)
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het verbouwen van een bedrijfsgebouw (museum)
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen bedrijfsgebouw
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het verbouwen van een woning (aanbouw)
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het gewijzigd bouwen van een bedrijfsgebouw (loods)
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het veranderen van een uitweg
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van een tijdelijk bouwwerk
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning (links) en het aanleggen...
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen warehouse, 2 sprinklertanks en prefab pomphuis,...
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van een woning
Gemeente Boxmeer - verlenging beslistermijn - omgevingsvergunning - het bouwen van woningen (16)
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van tijdelijke woonunit
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het veranderen van een rijksmonument (restaureren...
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een woning (rechts) en het aanleggen...
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het verbouwen van een woning en het bouwen van een...
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (overkapping)...
Gemeente Boxmeer - weigering omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (tijdelijke woonunit)
Gemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - het uitvoeren van werkzaamheden langs de Maasoevers
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - handelen in strijd bestemmingsplan
Gemeente Boxmeer - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen woning