Vergunningen Breda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Breda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Breda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving voornemen tot vestigen recht van opstal gemeente Breda 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van de draagconstructie, District Oost Breda, Dillenburgstraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanpassen van brandcompartimenten en het inpandig verbouwen... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), District Oost Breda, Huisakker... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van een tijdelijke voetgangersbrug, District Midden Breda,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van dakkapellen (voor- en achtergevel),... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, District West Breda, Meester... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Vergunningsvrije omgevingsvergunning, het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van leidingen en kabels... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), District... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van zonnepanelen, District West... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), District Oost Breda, Haamstedestraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag wijziging aanhangsel van een Alcoholwetvergunning Wilhelminastraat 17 4818SB Breda 24-11-2022 24-01-2023 Details
Kennisgeving voornemen tot uitgifte van onroerende zaken (gronden en/of opstallen) gemeente Breda 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de dakopbouw en het wijzigen van de voorgevel, District... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van bergingen, District West Breda, Baronielaan... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Vergunning plaatsen kerststal Haagsemarkt 1 4813BA Breda 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), District Oost Breda, Burgemeester... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een dakopbouw, District Oost Breda, Ploegstraat 100... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, een wijziging op een eerder verleende vergunning,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Vergunning plaatsen kerstboom Ginnekenmarkt en Oranjeplein te Breda 24-11-2022 24-01-2023 Details
Vergunning plaatsen houten kraam t.b.v. uitgifte soep en chocolademelk Weidehek 5 4824AT Breda 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een aanbouw en balkon, District... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, een interne constructieve wijziging van de woning,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), het uitbreiden... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), District... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (achterzijde), District... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het herinrichten van de winkel en het maken van een nieuwe bevoorradingsdeur... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren van het dak, District West Breda, Drielindendreef 9 4839AH... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (linker zijgevel), District West Breda, Asterdkraag... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding 0-evenement, Kerstmarkt, Burgstsedreef 2B 4822ZA Breda 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het tijdelijk realiseren van een standplaats ten... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, aanpassingen op het gebied van brandveiligheid,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Aanpassingen op het gebied van brandveiligheid,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van kamerverhuur, District Oost... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verzoek om afwijking van het bestemmingsplan... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning plaatsen kerstbomen Ceresplein en Ceresstraat Breda 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning plaatsen kersthuisje Grote Markt Breda 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, Galgestraat 3 4847TE Teteringen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, een wijziging op een eerder verleende vergunning, District Midden Breda,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, aanpassingen op het gebied van brandveiligheid,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom, Zandberglaan 17 4818GH Breda 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlening omgevingsvergunning met afwijking Dorpstraat 83 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw, District West Breda, Laan... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek verkoopwagen oliebollen, Belcrumweg 5 te Breda 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een kantoor met bedrijfsruimte,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning, Art Breda te Breepark, Bavelseparklaan 7 4817ZX Breda 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het brandveilig gebruik van het pand, District Oost Breda, Kameelstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitvoeren van groot onderhoud, District West... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), District Oost Breda, Mortelweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, aanpassingen op het gebied van brandveiligheid,... 23-11-2022 23-01-2023 Details