Vergunningen Bunschoten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Bunschoten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bunschoten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Bekendmaking maatwerkvoorschriften Lorentzweg 2A 28-02-2024 28-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 28-02-2024 28-04-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 28-02-2024 28-04-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 21-02-2024 21-04-2024 Details
Bekendmaking besluit weigering omgevingsvergunning Groeneweg 24 21-02-2024 21-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 21-02-2024 21-04-2024 Details
gemeente Bunschoten - regelen voorrangssituatie - kruispunt Garnalenweg-Oostdijk 19-02-2024 19-04-2024 Details
Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 15-02-2024 15-04-2024 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders team Omgevingsontwikkeling Gemeente Bunschoten 13-02-2024 13-04-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 07-02-2024 07-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 07-02-2024 07-04-2024 Details
Verlengingsbesluiten 07-02-2024 07-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 31-01-2024 31-03-2024 Details
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning 31-01-2024 31-03-2024 Details
gemeente Bunschoten - instellen parkeerverbod - noordzijde Heemstedesingel, langs westzijde van de rijbaan 31-01-2024 31-03-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 24-01-2024 24-03-2024 Details
gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - t.h.v. Händelsingel 5 24-01-2024 24-03-2024 Details
Melding toepassen van grond of baggerspecie op de Rengerswetering 5e eiland Bunschoten 24-01-2024 24-03-2024 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 17-01-2024 17-03-2024 Details
Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2024 17-01-2024 17-03-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 17-01-2024 17-03-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure 17-01-2024 17-03-2024 Details
Aanvragen sloopmelding 17-01-2024 17-03-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 17-01-2024 17-03-2024 Details
Privacybeleid 2020 van de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten 16-01-2024 16-03-2024 Details
Legesverordening Bunschoten 2024 15-01-2024 15-03-2024 Details
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Bunschoten 2023 11-01-2024 11-03-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 10-01-2024 10-03-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 10-01-2024 10-03-2024 Details
Aanvragen sloopmelding 10-01-2024 10-03-2024 Details
Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunschoten 2024 09-01-2024 09-03-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen 03-01-2024 03-03-2024 Details
Bekendmaking ontwerpbesluit voor wijzigen voorschriften Lorentzweg 2A 03-01-2024 03-03-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 27-12-2023 27-02-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen 27-12-2023 27-02-2024 Details
Afvalstoffenverordening Bunschoten 2023 22-12-2023 22-02-2024 Details
Subsidieplafonds 2024 21-12-2023 21-02-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 20-12-2023 20-02-2024 Details
Ontwerp herstelbesluit bestemmingsplan De Kronkels-Zuid 20-12-2023 20-02-2024 Details
Vaststelling bestemmingsplan Eemdijk-Oost 20-12-2023 20-02-2024 Details
Uniforme uitvoering- en handhavingsstrategie 2022-2023 20-12-2023 20-02-2024 Details
Verleend besluit Wet milieubeheer 20-12-2023 20-02-2024 Details
gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - t.h.v. Blauwe Reiger 15 20-12-2023 20-02-2024 Details
Afvalstoffenverordening Bunschoten 2023 19-12-2023 19-02-2024 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen Bunschoten 2024 19-12-2023 19-02-2024 Details
Erfgoedverordening 2024 gemeente Bunschoten 19-12-2023 19-02-2024 Details
Legesverordening Bunschoten 2024 19-12-2023 19-02-2024 Details
Verleende omgevingsvergunningen 13-12-2023 13-02-2024 Details
gemeente Bunschoten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - t.h.v. Zuidwenk 28 13-12-2023 13-02-2024 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen 13-12-2023 13-02-2024 Details