Vergunningen Cromstrijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Cromstrijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Cromstrijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Verordening Watertoeristenbelasting 2019
Verordening kwijtschelding 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening havengelden 2019
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening Toeristenbelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Melding Wet milieubeheer week 51
Huisnummerbesluit week 51
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd week 51
Ingekomen omgevingsvergunningen week 51
Verleende omgevingsvergunningen week 51
Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 2013 – wijzigingsplan West Biesakkersweg 2 Numansdorp’
Ingekomen omgevingsvergunningen week 50
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd week 50
Sloopmeldingen week 50
Verleende omgevingsvergunningen week 50
Gemeente Cromstrijen - Diverse verkeersbesluiten - Torensteepolder, Numansdorp
Gemeente Cromstrijen - Opheffen en instellen bushaltes - Rietheuvel, Burg. De Zeeuwstraat Numansdorp
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitensluis – locatie Fortlaan Numansdorp’
Intrekken diverse regelingen gemeente Cromstrijen
Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeente-ambtenaar gemeente Cromstrijen
Mandaatbesluit toeristenbelasting en watertoeristenbelasting gemeente Cromstrijen
Beleidsnotitie Gezamenlijke aanpak inbrekers
Verleende omgevingsvergunningen week 49
Ingekomen omgevingsvergunningen week 49
Bestemmingsplan ‘Buitensluis – 4e herziening – Molendijk Numansdorp’ niet vastgesteld
Gemeente Cromstrijen - Instellen parkeerschijfzone - Burg. de Zeeuwstraat 22, Numansdorp
Mandaatregeling voor bomenkap ten behoeve van aanvraag met nummer 3966183, gemeente Cromstrijen
Verleende omgevingsvergunningen week 48
Ingekomen omgevingsvergunningen week 48
Ingekomen omgevingsvergunningen week 47
Sloopmeldingen week 47
Verleende omgevingsvergunningen week 47
Vastgestelde bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013 – 19e herziening – Middelsluissedijk OZ 35A Numansdorp’
Gemeente Cromstrijen - Aanwijzen twee parkeerplaatsen als oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen...
Sloopmeldingen week 46
Verleende omgevingsvergunningen week 46
Ingekomen omgevingsvergunningen week 46
Ontwerpbestemmingsplan ‘Torensteepolder fase 1B en 1C Numansdorp’
Ingekomen omgevingsvergunningen week 45
Verleende omgevingsvergunningen week 45
Straatnaamgeving Welkerpad
Sloopmeldingen week 44
Ingekomen APV aanvragen week 44
Verleende besluiten APV week 44
Ingekomen omgevingsvergunningen week 44
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Cromstrijen 2018