Vergunningen Dalfsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dalfsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dalfsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Schoolstraat-Lemelerveld...
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande woning op het perceel De Stuw 8 in Dalfsen
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het plaatsen van een carport op het perceel Westerveen 23 in Nieuwleusen
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande woning op het perceel De Stuw 7 in Dalfsen
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het bouwen van een woning op het perceel Bosmansweg 67 in Nieuwleusen
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande woning op het perceel De Stuw 9 in Dalfsen
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting...
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande woning op het perceel De Stuw 10 in Dalfsen
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande woning op het perceel De Stuw 6 in Dalfsen
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 177 bomen door vta inspectie op locatie...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging op locatie Ommerweg 6A in Lemelerveld
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 eiken op locatie Westerveen 32 in Nieuwleusen
Ontvangst melding voor melding brandveilig gebruik op het perceel Handelsweg 20 in Lemelerveld
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande woning op het perceel De Stuw 8 in Dalfsen
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel Zuidelijke...
Verlenging beslistermijn voor het legaliseren van de luifel op het perceel van Kempenhof 3 in Dalfsen
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het kappen van 1 esdoorn op het perceel naast Leeuwerikplein 4...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 3 berkenbomen op locatie Berkenlaan 49...
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Den Hulst 58B...
Besluit op aanvraag standplaatsvergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het verbouwen van de garage en het realiseren van slaapkamers op...
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het aanbouwen van een robotruime met separatie op het perceel Kringsloot-west...
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Kanaaldijk-noord...
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het vervangen van gevelkozijnen op het perceel Kastanjelaan 13...
Besluit op aanvraag evenementenvergunning
Ontwerpbestemmingsplan 16e herziening Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Molenhoekweg...
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een berging en overkapping op het perceel Nieuwe Uitleg...
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de recreatiewoning op het perceel Veerweg 11 in Dalfsen
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het oprichten van een agrarische kinderopvang (als nevenfunctie...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 beukenbomen en 2 eikenbomen op locatie...
Verlenging beslistermijn voor het ophangen van een stalen frame met een identiteitsuiting op het perceel...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel op locatie Hoevenweg 41 in Dalfsen
Kennisgeving aanvraag evenementenvergunning voor het plaatsen van een Horecatent ter aanvulling van Kerstmarkt...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een aanlegvergunning voor het ontgraven van grond ten...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de inrit op locatie Pastoriestraat 53...
Kennisgeving aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een Sinterklaasfeest op 20 november...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen op locatie Middenweg...
Kennisgeving aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een Kerstnachtdienst op 24 december...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel van de woning op locatie Praamstraat...
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 esdoorn op locatie Wolfkampstraat 24...
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022
Verordening rioolaansluitingsrecht 2022
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022
Verordening op de heffing en de invordering van campergeld 2022
Besluit op aanvraag evenementenvergunning
Besluit op aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
Kennisgeving besluit op aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Botermakerses 2 in...
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning ter vervanging van een bestaande woning op het...
Besluit op aanvraag voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk op het perceel Meidoornstraat 10...