Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Readtsjerk, Dokter Kijlstrawei 5
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Achterwei 13 te Driezum
Verleende drank- en horecavergunning (commerciële)  Foarwei 31a Walterswâld
Verleende exploitatievergunning Foarwei 31a Walterswâld
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING naast De Hoek 7 Feanwâlden
Verlenging Beslistermijn Reidfjild 1 te Rinsumageast
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Dammeloane 16 Damwâld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Rinsumageast, aan de Fjildwei
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Haadstrjitte 22 te Feanwâlden
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Ds Germswei 79 te Damwâld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Nijewei 34 te Feanwâlden
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Badhúswei 11 Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Hoeksterloane 19a Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Spoarstrjitte 4 De Westereen
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen Foarstrjitte 9 te De Westereen
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Mûnewei 33 De Falom
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING in de Theatertún aan de Broekpôlen
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Doniawei 37 te Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Dammeloane 16 te Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Kûkhernewei 9 a te Feanwâlden
Evenementenvergunning MTB/Graveltocht Herfst te Wâlterswâld
VERLENGING BESLISTERMIJN Mûnewei 33 te De Falom
Bestemmingsplan ‘De Falom- Haadwei 36’ ongewijzigd vastgesteld
Evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Broekloane 31 te Wâlterswâld
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Damwâld, Haadwei 160
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT De Falom, Hegewâl 24A
Aanvraag omgevingsvergunning in het Bûtefjild Feanwâlden en in de Tienewei Broeksterwâlden
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Achterwei 62 te Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Mieden 2 De Westereen
Aanvraag omgevingsvergunning in de Wâlddyk Wâlterswâld
WEGAFSLUITING op de Sportloane De Westereen
AANVRAAG Hegewâl 19 te De Falom
Aanvraag Evenementenvergunning Wâlterswâld, Foarwei 31 a
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Durksstrjitte 24 Broeksterwâld
Aanvraag Evenementenvergunning in de sporthal te Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Haadwei 160 Damwâld
Evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Damwâld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Willemstrjitte 80 Damwâld
Evenementenvergunning De Westereen
Aanvraag omgevingsvergunning Badhúswei 11 Damwâld
Aanvraag Evenementenvergunning door Feanwâlden
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Spjochtstrjitte 11 te De Westereen
AANVRAAG Foarwei 131 te Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Mr P T van der Herbergln 33 Damwâld
Besluit aanwijzing Rijksmonument aan de Klaarkampsterwei te Rinsumageast
Aanvraag omgevingsvergunning perceel grond aan de Fjildwei Rinsumageest
Aanvraag omgevingsvergunning Nijewei 34 te Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning Ds Germswei 79 te Damwâld
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Noarder Stasjonsstrjitte 81 te De Westereen