Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening riool- en waterzorgheffing Dantumadiel 2022
Verordening reinigingsheffingen 2022
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Wyger Martensstrjitte 22 Damwâld’
Standplaatsvergunning nabij het winkelcentrum Damwâld
Ontwerp- wijzigingsplan ‘Sânpaad 5a- De Westereen’ ter inzage
Aanvraag omgevingsvergunning Sportloane 1 a te De Westereen
Aanvraag omgevingsvergunning Tuorrebout 5 te De Westereen
Verleende drank- en horecavergunning (commerciële) Damwâld Conradi-Veenlandstrjitte 12
Aanvraag omgevingsvergunning aan de Suvelstrjitte te Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning de Tuorrebuot 18 te De Westereen
Verleende standplaatsvergunning Damwâld, nabij winkelcentrum
Ontwerp- wijzigingsplan ‘Rinsumageast- Tjaerdawei 45’ ter inzage
Aanvraag omgevingsvergunning Dr. Albert Plesmanloane 65 Feanwâlden
Aanvraag Buiten Behandeling gesteld Tsjerkewei 17 Readtsjerk
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT aan de Dwarsloane te Damwâld
Beleidsregels Huishoudelijke Hulp Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Dantumadiel
Nadere subsidieregeling Welzijn Dantumadiel 2022
Subsidieregeling Keunst en Kultuer Dantumadiel
Subsidieregeling Meidwaan & Soarch Dantumadiel
Verlenging Beslistermijn Bûtefjild te Feanwâlden en Tienewei te Broeksterwâld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Rinsumageast, Reidfjild 1
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Hoeksterloane 19 te Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Master Klokwei 52 te Damwâld
Verlenging Beslistermijn op het perceel Wâlddyk (Strobosser Trekfeart) Wâlterswâld
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Eysingawei 20 Rinsumageast
Bestemmingsplan ‘Driezum’ is vastgesteld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Mieden 2 te De Westereen
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Spoarstrjitte 4 te De Westereen
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Driezum, Van Sytzamawei 1 a
Evenementenvergunning Foarwei 31 a Walterswâld
Aanvraag omgevingsvergunning Tolwei 26 De Westereen
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Dantumadiel (2021)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Pieter Durksstrjitte 24 te Broeksterwâld
Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel weiland gelegen aan De Wal te Feanwâlden
Aanvraag omgevingsvergunning perceel naast Djipswâl 9 De Westereen
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Mr P T van der Herbergln 33 Damwâld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Dokter Kijlstrawei 7 a te Readtsjerk
Aanvraag omgevingsvergunning Krikelbeam 10 te De Westereen
Evenementenvergunning Tjaerdawei 42 b te Rinsumageast
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Tsjerkewei 3 te Damwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Broekloane 3 te Wâlterswâld
Aanvraag omgevingsvergunning Van Sytzamawei 1 a Driezum
Aanvraag omgevingsvergunning aan de Westerloane te Broeksterwâld
Aanvraag omgevingsvergunning Hoeksterloane 19 Damwâld
Verleende Standplaatsvergunning nabij winkelcentrum te Damwâld
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Readtsjerk, Dokter Kijlstrawei 5
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Achterwei 13 te Driezum
Verleende drank- en horecavergunning (commerciële)  Foarwei 31a Walterswâld
Verleende exploitatievergunning Foarwei 31a Walterswâld