Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Regeling vergunningvrij aanleggen van uitwegen DAntumadiel
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - De Westereen
Bestemmingsplan ‘Broeksterwâld - Meekmastrjitte’ (vastgesteld)
Ontwerp omgevingsvergunning Boargemaster Nautawei 1 Broeksterwâld
beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dantumadiel
Beleidsregels gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang 2013
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Foarstrjitte 49 De Westereen’ (Poiesz-locatie) Rectificatie ter inzage periode
Verordening doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Dantumadiel
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Boskwei 27 Readtsjerk’
Verordening leerlingenvervoer gemeente Dantumadiel 2019
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Foarstrjitte 49 De Westereen’ (Poiesz-locatie)
Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Haadwei 63 te Damwâld
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2020
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Reidflechter 3 en 3a De Westereen
Bestemmingsplan ‘De Westereen - Ferbiningspaad’ is vastgesteld
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Damwâld
Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dantumadiel 2020
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - De Westereen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Broeksterwâld - Meekmastrjitte’ inzien
Gemeente Dantumadiel Ontwerp bestemmingsplan ‘Damwâld-kom’
Omgevingsvergunning voor het vergroten van de melkveestal, het kappen/rooien van houtopstanden, het verwijderen...
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “RINSUMAGEAST”
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor een installatiebedrijf op het perceel...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor een autobedrijf op het perceel Haadwei...
Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020
Nadere subsidieregeling inzamelen oud papier Dantumadiel 2020
Nadere subsdieregeling compensatie OZB-heffing 2020
Nadere subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Dantumadiel 2020
Nadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020
Nadere subsidieregeling beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadeel 2020
Nadere subsidieregeling maatwerkadvies gemeente Dantumadiel 2020
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - De Westereen
Intrekking Verordening toeristenbelasting 2020
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Damwâld
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020
Ontwerpbestemmingsplan Driezum inzien
Ontwerpbestemmingsplan Driezum inzien
Ontwerpbestemmingsplan Feanwâlden-Súd met bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan Feanwâlden-Súd met bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Feanwâlden
Nadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Dantumadiel
Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Verordening geurhinder en veehouderij Dantumadiel 2019
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere...
Verordening jeugdhulp gemeente Dantumadiel 2020
Legesverordening 2020
Legesverordening 2020
1e wijziging legesverordening 2019, gemeente Dantumadiel
Legesverordening 2019