Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 11 november t/m 17 november 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van bomen oud schoolterrein, Groenekan,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van een berk door schade aan de garage,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van berk met verzwakte stamvoet, Oude...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van kozijnen in de voorgevel...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van een spar door werkzaamheden aan...
Toestemming voor Aanvraag OBM, Burg Huydecoperweg 32 in Westbroek
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen douglas met slechte conditie, Van...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van acacia door uitgescheurde gesteltak,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vernieuwen en wijzigen van een bestaande...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van vijf woningen, het plaatsen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakkapel, Park Arenberg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak,...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een verkoopkantoor,...
Wet milieubeheer
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel aan de voor-...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van de schuur en het plaatsen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen i.v.m sloop oud schoolgebouw, Aeolusweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak...
Ontwerpbesluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Interne constructieve wijziging, Emmalaan...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 4 november t/m 10 november 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het gedeeltelijk veranderen van gevel en indeling...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, het kappen van twee coniferen, 1e Brandenburgerweg...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging gewijzigd vastgestelde beheersverordening ‘Paraplubeheersverordening...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige...
WET MILIEUBEHEER
Wet milieubeheer
Nadere regels en beleidsregels WMO De Bilt 2021
Subsidieregeling ”Werving leden en cursisten gemeente De Bilt 2021 en 2022''
Subsidieregeling “Coronaondersteuning culturele ondernemers gemeente De Bilt 2021 en 2022”
Subsidieregeling “Coronaondersteuning maatschappelijk veld gemeente De Bilt 2021 en 2022”
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 28 oktober t/m 3 november 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het legaliseren van een dakkapel, het veranderen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De spoed kapvergunning, Parklaan 86 te Bilthoven
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van diverse coniferen, Perceelnummer...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een aanbouw met berging...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek.
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van bomen, De Kwinkelier 1 te Bilthoven
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van dode grove den, Julianalaan 196...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van 2 dode bomen, Sweelincklaan 41...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van dode en slechte bomen, Hasebroeklaan...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een dakopbouw en het...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het oprichten van een woning, op het...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De noodkap van een boom, Paltzerweg 125 te...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning van rechtswege, het vervangen van de schuur en het plaatsen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het brandveilig in gebruik nemen...