Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan ‘'Delfzijl - Ubbens- en Actionlocatie'
Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Vestingbuurt'
Vastgesteld bestemmingsplan ‘'Delfzijl - Ubbens- en Actionlocatie'
Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Vestingbuurt'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Betingehof'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Betingehof'
Legesverordening Delfzijl 2021
Verordening rioolheffing Delfzijl 2021
Verordening Marktgelden gemeente Delfzijl 2021
Verordening liggeld 2021.
Verordening Precariobelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Delfzijl 2021
Verordening toeristenbelasting Delfzijl 2021
Verordening reclamebelasting Delfzijl 2021
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Delfzijl 2021
Verordening uitsluitend recht belastingtaken 2020 Delfzijl
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Delfzijl 2020
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Wonen met een Plus Delfzijl'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Wonen met een Plus Delfzijl'
Ontwerp bestemmingsplan ‘Peperstraat 8 Godlinze"
Ontwerp bestemmingsplan ‘Peperstraat 8 Godlinze"
Gemeente Delfzijl - Verkeersbesluit GPP - Pastorieweg, Krwerd
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 25 bomen (ziekte) Schaapbulterweg 35, Kerklaan...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 5 bomen (ziekte) Eilandweg, 53, 63, 67 en Rietzoom...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, slopen woning Mello Coendersbuurt 41 te Termunterzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren uitweg Marcus Buschstraat 89 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, herbouwen woning Lipsker 5 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 6 bomen (ziekte) Finsestraat 4 en 102 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 2 bomen (overlast) Kustweg 509 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen terrasschotten Schoolstraat 9 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, renoveren dak boerderij Ossenweg 31 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 2 bomen (overlast) Kuiperij 8 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom (essentaksterfte) Gersteland 2 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen werktuigenloods Lage Trijnweg 44 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderingsvergunning uitbreiding UCO Melasseweg 1 te Farmsum
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren opslag- en sanitairunit Zeebadweg 2 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen werktuigenberging Heemweg 18 te Woldendorp
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen clubgebouw radio model vereniging Eemsmond Loodweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 24 bomen (ziekte) Grote Belt 12, 26, 53 en...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen vrijstaande woning Slenk 7 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwrijp maken aanleg Industrieterrein Chemiepark 2 (Heveskes) sectie O...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 4 bomen (ziekte) Rijksweg 63 en 81 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 3 bomen (ziekte) Nansumerweg 26a en Dijkweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom (ziekte) Zadelmakerij 1 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom (ziekte) Slik 12 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 5 bomen (ziekte) Provincialeweg 4 en 6 te Godlinze
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom (ziekte) Zeel 1a te Delfzijl
Kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, mobiel breken gemengd puin Kloosterweg 4 te Krewerd
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 2 bomen (ziekte) Kluft 10 en Waarman 11 te...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen erf afscheiding dubbelstaafmatten Strijker 2 te...