Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, realiseren van een overkapping in de tuin, Dirk... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Ontheffing voor het schenken van alcohol (bier en wijn) Wijkmanifestatie de Schooten 15-07-2024 15-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning , vervangen van de bestaande tribune op het terrein... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, rectificatie verleende omgevingsvergunning, vervangen van de bestaande tribune op... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, rectificatie, intrekken weigeringsbesluit en verlenen omgevingsvergunning, legaliseren... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, kappen van twee bomen (coniferen), Billitonstraat... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, intrekken weigeringsbesluit en verlenen omgevingsvergunning, legaliseren van het... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, wijzigen van het kozijn in de voorgevel, Korvetstraat... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, vervangen van de dakkapel op het voordakvlak, Stakman... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, kappen van een boom (dennenboom), Zwanenbalg 1812... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, realiseren van dakkappellen op het voor- en achterdakvlak,... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, realiseren van twee (2) woningen in de kerk, Steengracht... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, plaatsen van een mast met camera, Karel Doormanweg... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning , oprichten van dertig woningen verdeeld over de straten... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, realiseren van een dakkapel in het voordakvlak,... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, isoleren aan de buitenzijde van de zijgevel, Bothastraat... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Gemeente Den Helder - Verleende exploitatievergunning voor horecabedrijf Lunchroom ’t Anker B.V., Seringenlaan... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, kappen van vijf (5) bomen nabij Kruiszwin 5516 en... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Melding(en) voor ‘GBES Vogelzand 2402 , Julianadorp’ (Realisatie van 1 GBES) 10-07-2024 10-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning, realiseren van een woning (tiny house), [HDR00H04853]... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Gemeente Den Helder –Verlenen exploitatievergunning kamerverhuur Spoorstraat 33 09-07-2024 09-09-2024 Details
Gemeente Den Helder. Melding bingo AristoZorg, Woon-zorgcomplex Ten Anker, Timorlaan 139, Den Helder 09-07-2024 09-09-2024 Details
Gemeente Den Helder - Geslotenverklaring Vrachtverkeer Scheldestraat - Scheldestraat 09-07-2024 09-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek om omgevingsvergunning,perceel H5018 bouwen van een woning (tiny house)... 08-07-2024 08-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, geweigerde vergunning, kappen van één atlasceder, Sparrenstraat 40 1783GV Den Helder 05-07-2024 05-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning... 05-07-2024 05-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, kappen van zes populieren en twee iepen verspreid... 05-07-2024 05-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, kappen van twee coniferen nabij Lichtbaaklaan 12,... 05-07-2024 05-09-2024 Details
Bekendmaking voornemen tot uitgifte gemeentegrond 05-07-2024 05-09-2024 Details
Gemeente Den Helder - Intrekkingsbesluit verwijderen VOP's Torplaan - Torplaan 05-07-2024 05-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming van bedrijfswoning naar... 05-07-2024 05-09-2024 Details
Bekendmaking voornemen tot uitgifte gemeentegrond 05-07-2024 05-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, kappen van twee populieren en het knotten van één... 04-07-2024 04-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlengen beslistermijn, uitbreiden van de surfschool, Zanddijk 202 Julianadorp 04-07-2024 04-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek buiten behandeling, realiseren van een tijdelijke schuilstal nabij Grasdijk... 04-07-2024 04-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlengen beslistermijn, kappen van één notenboom, Landmetersweg 19 1785HA Den Helder 03-07-2024 03-09-2024 Details
Melding ontvangen voor Het Nieuwe Werk 54 te Den Helder (Toepassen van grond of baggerspecie) 03-07-2024 03-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, plaatsen van een tuin-/broeikas en pergola vlakbij... 02-07-2024 02-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verlenen omgevingsvergunning, realiseren van tijdelijke huisvestiging voor basisschool... 02-07-2024 02-09-2024 Details
Gemeente Den Helder – melding klein evenement – Burendag bij Leger des Heils, Vismarkt 22 02-07-2024 02-09-2024 Details
Gemeente Den Helder –meerjarige evenementenvergunning verleend voor 15 augustus Herdenking rotonde Vijfsprong... 02-07-2024 02-09-2024 Details
Gemeente Den Helder – RECTIFICATIE verleende evenementenvergunning Afterparty, Marsdiepstraat 245 02-07-2024 02-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, aangevraagde omgevingsvergunning, gevelwijziging hangaar 1, Luchthavenweg 18A 1786PP... 01-07-2024 01-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, aangevraagde omgevingsvergunning, Vervangen garagedeur, Van Foreestweg 2F 1787BL... 01-07-2024 01-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, aangevraagde omgevingsvergunning, Plaatsen dakkapel voordakvlak, Malzwin 1701 1788XB... 01-07-2024 01-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek vergunningsvrij, kappen van één meidoorn, Wierbalg 2315 1788VE Julianadorp 01-07-2024 01-09-2024 Details
Gemeente Den Helder, verzoek buiten behandeling, kappen van één sorbus bij de woning, Texelstroomlaan... 28-06-2024 28-08-2024 Details
Gemeente Den Helder – evenementenvergunning verleend voor Summer Beachlife 2024 28-06-2024 28-08-2024 Details
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Donkere Duinen Jan Verfailleweg’, gemeente Den Helder 28-06-2024 28-08-2024 Details
Bekendmaking voorgenomen verkoop perceel Noordzeestraat 18 28-06-2024 28-08-2024 Details