Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Den Helder- kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Schoolweg 20 in Julianadorp
gemeente Den Helder- kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Kortevliet 3 in Den Helder
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hendrik Baskeweg
Toestemming voor het kappen van 1061 vierkante meter bosplantsoen ter hoogte van Kastanjehout 45 en 46...
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in de achterdakvlak van de woning aan Prins Clauslaan...
Toestemming voor het knotten van zes wilgen in het openbaar groen t.h.v. Schoenerstraat 218 en 382 en...
Toestemming voor het kappen van een Zweedse meelbes ter hoogte van Burgemeester Houwingsingel 83 te Den...
Toestemming voor het verplanten van twee Chinese watercypressen ter hoogte van Koningstraat 73 en 75...
Toestemming voor het kappen van een berk bij de woning aan Dollardlaan 24 te Den Helder
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak van de woning aan Malzwin...
Toestemming voor de renovatie en uitbreiding van het hotel t.b.v. longstay kamers en brandveilig gebruik...
Toestemming voor het legaliseren van een overkapping bij een recreatiewoning aan De Keizerskroon 15 te...
Toestemming voor het kappen van een meelbes ter hoogte van Ruyghweg 337 en het kappen van een kastanje...
Toestemming voor de uitbreiding van het terras strandpaviljoen ‘de beachclub’ aan Jan Verfailleweg 630...
Toestemming voor het kappen van één Canadese populier in het openbaar groen t.h.v. Almpad 11 te Den Helder
Toestemming voor het bouwen van een berging aan Folkert Lambertsstraat 15 te Den Helder
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een condensor op de dak van het pand aan Schoolweg 63 D te...
Aanvraag vergunning voor het realiseren van twee erftoegangsbruggen ter hoogte van Prins Clauslaan 35,...
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een berging en overkapping in de tuin aan Prins Clauslaan...
Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een kraan in de straat bij de woning voor het plaatsen van...
Melding voor het verwijderen asbesthoudende materialen aan Spoorstraat 23 te Den Helder
Aanvraag vergunning voor het verhogen van het dak van de woning aan Bremstraat 115 te Den Helder
Melding voor een interne verbouwing aan Meeuwenstraat 2 te Den Helder
Melding voor het verwijderen asbesthoudende materialen perceel C9054 (ter hoogte van Zanddijk 259) te...
Aanvraag vergunning voor het herinrichten en herbestraten van het plein aan het Loopuytpark te Julianadorp
Aanvraag vergunning voor het vervangen van een bestaande berging bij de woning aan Zwanenbalg 1521 te...
Melding voor het verwijderen asbesthoudende materialen aan Biesbosstraat 2 te Den Helder
Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Bassingracht 11 in Den Helder
Gemeente Den Helder - kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Bedrijfsweg 2 in Den Helder
Gemeente Den Helder - kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Langevliet 11 in Julianadorp
Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Kortevliet 26 in Den Helder
Gemeente Den Helder - kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, IJzergietersweg 4A in Den Helder
Gemeente Den Helder – Standplaatsvergunning
Gemeente Den Helder – evenementenvergunning verleend voor het Oktoberfeest 2.0
Gemeente Den Helder – Meerjarige evenementenvergunning verleend voor Noord Hollands Langste
Gemeente Den Helder – Standplaatsvergunning
Gemeente Den Helder – Meerjarige evenementenvergunning verleend voor het Winterfeest in de tent naast...
Gemeente Den Helder – Meerjarige evenementenvergunning verleend voor Optocht Sinterklaas
Gemeente Den Helder – evenementenvergunning verleend voor Dorper Sinterklaas Intocht
Gemeente Den Helder – melding klein evenement springkussens en draaimolen
Gemeente Den Helder – melding klein evenement kerstmarkt winkelcentrum Dorper Weerth
Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu, Het Nieuwe Werk 85 in Den Helder
Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu, Schoolweg 74a in Julianadorp
Toestemming voor het plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning aan Brouwerstraat 51 te Den Helder
Toestemming voor het plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning aan Dongestraat 24 te Den Helder
Toestemming voor het plaatsen aanbouw aan zijkant woning aan Narcisstraat 13E te Den Helder
Toestemming voor het plaatsen dakkapel in voordakvlak aan Coenraad Botstraat 37 te Den Helder
Toestemming voor het optrekken achtergevel en plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning aan Krugerstraat...
Toestemming voor het wijzigen bestemming en gevel van garage/berging bij woning t.b.v. bed en breakfast...
Toestemming voor het bouwen nieuwe woning en aanleggen uitrit aan Landbouwstraat 29E te Julianadorp