Vergunningen Deventer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deventer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deventer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het aanleggen van een afvoer naar buiten voor een afzuiging,... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van twee dakkapellen aan de voor en achterzijde van de woningen,... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Standplaatsvergunning voor Jaarmarkt Goede vrijdagmarkt, Brink, Keizerstraat en Zandpoort te Deventer... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Jasmijn 21 7421CR Deventer,... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het realiseren van een doorgang in de wand van de keuken,... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Cartesiusstraat 49, 7412EN... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het bouwen van een berging, Kapjeswelle 2, 7411SJ Deventer,... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Deventer - Verkeersbesluit voor het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Deventer - Verkeersbesluit voor het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning,het uitbreiden van de werkplaats, Traasterdijk 2 7437RZ... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Kennisgeving incidentele festiviteit, Brink 76 te Deventer (43206-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Aanvraag ontheffing straatartiest, de Brink te Deventer (55780-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Aanvraag evenementenvergunning, Gasfabriek te Deventer (56991-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het aanleggen van een dakterras , Oerdijk 18C... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning,het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie, Boreelplein... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Deventer - Verkeersbesluit voor het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van Elzen: 18 Alnus x Spaethii 'Spaeth'... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Deventer - Verkeersbesluit voor het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Aanvraag evenementenvergunning, Evenemententerrein De Kuip te Colmschate (56855-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Deventer - Verkeersbesluit voor het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het splitsen van een winkelpand, Pieter de Hooghstraat... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Aanvraag evenementenvergunning, Willeminksweg 3 te Lettele (56802-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontheffing geluidhinder, spoorwerkzaamheden station Colmschate, traject Deventer- Almelo (24260-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Gemeente Deventer - Verkeersbesluit voor het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Kennisgeving incidentele festiviteit, Bagijnenstraat 9 te Deventer (40781-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Aanvraag evenementenvergunning, de Brink te Deventer (56820-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Besluit tot aanwijzing locatie voor plaatsen inzamelvoorziening 01-03-2024 01-05-2024 Details
Kennisgeving incidentele festiviteit, Bagijnenstraat 9 te Deventer (36769-2024) 01-03-2024 01-05-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het vervangen van bestaande hekwerk, Beerzestraat 52... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Besluit herplantplicht, Noorder Pierkesmarsweg 1 7437TC Bathmen 29-02-2024 29-04-2024 Details
Besluit vergunning standplaats, Broederenplein te Deventer (47664-2024) 29-02-2024 29-04-2024 Details
Aanvraag evenementenvergunning, Grote Kerkhof en Welle te Deventer (53199-2024) 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verplaatsen van brandscheidingen, Meiboomstraat 2 7415LJ... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het kappen van een Lindeboom, Noorder Pierkesmarsweg... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Evenementenvergunning, Brink te Deventer (18484-2024) 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een landhuis met bijgebouw op landgoed Hemelzicht... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Deventer 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van 60 appartementen (tijdelijk), [DPV00B02824]... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een woning, Boswachter 4 7433RW... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Evenementenvergunning, Pleintje bij de Hereeniging te Deventer (16883-2024) 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het splitsen van de woning in twee wooneenheden... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Aanvraag evenementenvergunning, Evenemententerrein De Kuip te Colmschate (53070-2024) 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 6 beuken (Fagus sylvatica), Slingerbos 2 7431BV Diepenveen,... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis, Lammersweg ong. (nabij:... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Kennisgeving terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking tot vestiging van een voorkeursrecht op de onroerende... 28-02-2024 28-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de... 28-02-2024 28-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van reclame op de gevel en volant, Rielerweg... 28-02-2024 28-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het splitsen, uitbreiden en verbouwen van een woning,... 28-02-2024 28-04-2024 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren en verduurzamen van het woonhuis, Dorpsstraat... 28-02-2024 28-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een doorbraak, Oxersteeg 33 7428MK Deventer,... 28-02-2024 28-04-2024 Details