Vergunningen Deventer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deventer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deventer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanwijsbesluit parkeerapparatuur plaatsen 2023 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning vergunningsvrij, het bouwen van een bijgebouw , Oerdijk 122 7433PB Schalkhaar,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Weigering omzettingsvergunning huisvesting, Gildenburg 806 te Deventer (270538-2022) 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2023 24-11-2022 24-01-2023 Details
Evenementenvergunning, het terrein rondom sporthal de Spil en een route door het bos oostermaet te Lettele... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Kennisgeving incidentele festiviteit, Brink 14 te Deventer (344251-2022) 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Dagpauwoog 50 7423GV Deventer, [DVT00L01277]... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Uitgifteregels garageabonnementen 2023 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een eik en een meta sequoia, Hagenvoorderdijk... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een nokverhoging, Van Ostadestraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van drie bomen (een esdoorn en twee... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een treurwilg, Hanzeweg 14 7418AW Deventer, [DVT00C02682]... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het verwijderen van asbest van diverse asbestbronnen en het inpandig slopen... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een verbouwing , Roggestraat 22 7411EP Deventer, [DVT00E11328]... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een Zwarte Els en een Amerikaanse... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van twee fijnsparren, Golstraat 23 7411BN Deventer, [DVT00E11829]... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een Amerikaanse tulpenboom, Melchior van Brielstraat 29... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Privaatrechtelijke parkeertarieven 2023 24-11-2022 24-01-2023 Details
Besluit uitgifteregels parkeervergunningen 2023 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw, Schoutenweg 83 7413XB Deventer,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten Tjoenerhof 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Parkeerbelastingverordening 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening toeristenbelasting Deventer 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten Roeterdsweg 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Parkeerverordening 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening Marktprecariobelasting 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde van de woning, Zwolseweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening havengelden gemeente Deventer 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding ingebruikname openbare gemeentegrond (MIOG) Kerkdijk 6, 7437 AN Bathmen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten Bathmen 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening precariobelasting 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening rioolheffing 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een esdoorn, Gildenburg 214 7423ZD Deventer, [DVT00L00096]... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een interne verbouwing, Bergstraat... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Melding ingebruikname openbare gemeentegrond 22-11-2022 22-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Nieuwe Markt 10 7411PA Deventer,... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het betreft de legalisatie van de woning in het... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel, Noorderenk 14 7437VR... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een interne verbouwing, Bergstraat... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit / oprit voor 8 woningen, Boerhofstraat 2 t/m... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen van een gevelkozijn, Nieuwstraat 1 7411LE Deventer, [DVT00E09152]... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het verdiepen van de keldervloer, Nieuwe Markt 18 7411PB Deventer, [DVT00E11083]... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag omzettingsvergunning huisvesting, Doornenburg 830 te Deventer (340383-2022) 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een werktuigenberging, Boersenk 4 7437PR Bathmen, [BMN02I00052]... 21-11-2022 21-01-2023 Details