• Vergunningen»
  • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Vergunningen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest... 20-06-2023 20-08-2023 Details
Controleverordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest... 20-06-2023 20-08-2023 Details
Intrekkingsbesluit Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid... 28-05-2021 28-07-2021 Details
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest... 22-04-2021 22-06-2021 Details
Beleidsregel Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2021 19-03-2021 19-05-2021 Details
Beleidsregel Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2021 – Dienst Sociale Zaken en... 11-03-2021 11-05-2021 Details
Bekrachtigingsbesluit 25-02-2021 25-04-2021 Details
Bekrachtigingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2 25-02-2021 25-04-2021 Details
Intrekkingsbesluit 3 24-02-2021 24-04-2021 Details
Intrekkingsbesluit 3 24-02-2021 24-04-2021 Details
Intrekkingsbesluit 3 24-02-2021 24-04-2021 Details
Intrekkingsbesluit Beleidsregels 15-01-2021 15-03-2021 Details
Bijlage 4: Intrekkingsbesluit 15-01-2021 15-03-2021 Details
Intrekkingsbesluit 1 29-12-2020 28-02-2021 Details
Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang SMI 2020 30-11-2020 30-01-2021 Details
Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang 2020 30-11-2020 30-01-2021 Details
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid... 06-11-2020 06-01-2021 Details
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Dienst Sozawe NWF 2016 06-11-2020 06-01-2021 Details
Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest... 06-11-2020 06-01-2021 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouderschap 19-05-2020 19-07-2020 Details
Intrekkingsbesluit toezichthouderschap 19-05-2020 19-07-2020 Details
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020-2 21-04-2020 21-06-2020 Details
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2020-1 21-04-2020 21-06-2020 Details
Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Dienst SoZaWe Noardwest... 21-04-2020 21-06-2020 Details
Intrekkingsbesluit toezichthouders 20-04-2020 20-06-2020 Details
Intrekkingsbesluit toezichthouders 20-04-2020 20-06-2020 Details
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Dienst Sozawe NWF 2016 04-02-2020 04-04-2020 Details
DB-Besluit: Intrekkingsbesluit Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 31-01-2020 31-03-2020 Details
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020 31-01-2020 31-03-2020 Details
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 24-01-2020 24-03-2020 Details
Verordening Jeugdhulp 2020 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 24-01-2020 24-03-2020 Details
AB-Besluit: Intrekkingsbesluit Verordening Jeugdhulp 2019 24-01-2020 24-03-2020 Details
Intrekkingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019- AB besluit 21-01-2020 21-03-2020 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân. 21-01-2020 21-03-2020 Details
Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 03-01-2020 03-03-2020 Details
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2019-1 16-01-2020 16-03-2020 Details
Beleidsregels Bbz-2004, 2020 16-01-2020 16-03-2020 Details
Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 16-01-2020 16-03-2020 Details
Beleidsregels loonkostensubsidie 2020 16-01-2020 16-03-2020 Details
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020-1 03-01-2020 03-03-2020 Details
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2020 02-01-2020 02-03-2020 Details
Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 2020 27-12-2019 27-02-2020 Details
Budgethoudersregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 16-12-2019 16-02-2020 Details
Beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik versie 2019 16-12-2019 16-02-2020 Details
Treasurystatuut Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslan 16-12-2019 16-02-2020 Details
Beleidsregels Jeugdhulp 2020 09-12-2019 09-02-2020 Details
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest... 06-12-2019 06-02-2020 Details
Intrekkingsbesluit Kortingsregeling Huishoudelijke hulp 2017 24-10-2019 24-12-2019 Details
Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 13-09-2019 13-11-2019 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 13-09-2019 13-11-2019 Details