• Vergunningen»
  • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Vergunningen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Intrekkingsbesluit Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Beleidsregel Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2021
Beleidsregel Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2021 – Dienst Sociale Zaken en...
Bekrachtigingsbesluit
Bekrachtigingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2
Intrekkingsbesluit 3
Intrekkingsbesluit 3
Intrekkingsbesluit 3
Intrekkingsbesluit Beleidsregels
Bijlage 4: Intrekkingsbesluit
Intrekkingsbesluit 1
Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang SMI 2020
Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Dienst Sozawe NWF 2016
Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Aanwijzingsbesluit toezichthouderschap
Intrekkingsbesluit toezichthouderschap
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020-2
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2020-1
Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Dienst SoZaWe Noardwest...
Intrekkingsbesluit toezichthouders
Intrekkingsbesluit toezichthouders
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Dienst Sozawe NWF 2016
DB-Besluit: Intrekkingsbesluit Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
AB-Besluit: Intrekkingsbesluit Verordening Jeugdhulp 2019
Verordening Jeugdhulp 2020 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Intrekkingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019- AB besluit
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.
Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2019-1
Beleidsregels Bbz-2004, 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Beleidsregels loonkostensubsidie 2020
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020-1
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2020
Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 2020
Budgethoudersregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik versie 2019
Treasurystatuut Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslan
Beleidsregels Jeugdhulp 2020
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Intrekkingsbesluit Kortingsregeling Huishoudelijke hulp 2017
Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Beleidsregels Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2019
Beleidsregels Parttime ondernemen Participatiewet 2019